سریال قورباغه
مسابقه شب های مافیا

سریال ملکه گدایان

مسابقه شب های مافیا - تمام قسمت ها - « شب های مافیا » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که فیلمبرداری آن در مرحله اول انجام شد . این کارگردان ، پیشتر نیز کارگردانی شام ایرانی ، هفت گنج و ... را برعهده داشته و این بار هم یک سرگرمی جالب و خانوادگی را کارگردانی نموده است .

 

دانلود تمامی قسمت های سریال مسابقه شب های مافیا

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر شب های مافیا ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت .

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال شب های مافیا

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با پنج  کیفیت را دارید "

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 1 - اول

 

قسمت اول مسابقه مافیا

 

تاریخ انتشار : 27 آبان 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 2 - دوم

 

قسمت دوم سریال شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 3 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

 

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 3 - سوم

 دانلود قسمت سوم شب های مافیا

 

 

تاریخ انتشار : 12 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 4 - چهارم

 

 

دانلود قسمت چهارم شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 19 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 5 - پنجم

 

 دانلود قسمت پنجم شب های مافیا

 

 

تاریخ انتشار : 26 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 6 - ششم

 

دانلود قسمت ششم مسابقه شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 2 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 7 - هفتم

( فصل سوم قسمت یک )

 

مسابقه مافیا - فصل 3 - قسمت 1

 

تاریخ انتشار : 9 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

شب های مافیا قسمت 8 - هشتم

( فصل سوم قسمت دوم )

 

مافیا قسمت 8

تاریخ انتشار : 16 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 دانلود شب های مافیا قسمت 9 - نهم 

تاریخ انتشار : 23 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

قسمت 9 شب های مافیا

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 10 - دهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 11 - یازدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 12 - دوازدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 13 - سیزدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 14 - چهاردهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 15 - پانزدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 16 - شانزدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 17 - هفدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 18 - هیجدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 19 - نوزدهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 20 - بیستم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 21 - بیست و یکم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 22 - بیست و دوم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 23 - بیست و سوم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 24 - بیست و چهارم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 25 - بیست و پنجم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 26 - بیست و ششم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 27 - بیست و هفتم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 28 - بیست و هشتم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 29 - بیست و نهم

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 30 - سی

 

 

 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 

شب های مافیا نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل یک بازیگر 12 نفر از دوستان هنرمندش را برای بازی دعوت میکند و در نهایت با دو گروه 12 نفره مردان و یک گروه 12 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز میشود.

 

عوامل سریال شب های مافیا

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال شب های مافیا را سعید ابوطالب کارگردانی کرده است. در این مسابقه ، دو گروه ، با آزمون های آزمایش و خطای خود ، باید گروه دیگر را از میدان بدر کند .

 

شبهای مافیا

 

در لیست بازیگران مسابقه شب های مافیا ، در مرحله اول ، نسرین مقانلو ، فریبا نادری ، بهاره رهنما ، مریم مومن، نسیم ادبی ، خاطره حاتمی ، سمیرا حسن پور ، سیما تیرانداز و سارا خوئینی‌ها ، آزیتا ترکاشوند و روشنک گرامی و سیدجواد هاشمی ، محمدرضا هدایتی ، بهرنگ علوی ، مجید واشقانی ، رضا شفیعی جم ، هومن حاجی عبداللهی ، حامد آهنگی ، بیژن بنفشه خواه ، میرطاهر مظلومی ، هادی کاظمی ، عماد طالب زاده و کاوه خداشناس ایفای نقش کرده اند .

 

ژانر سریال شب های مافیا

یک سریال مسابقه خانوادگی و جذاب است که با طنز های خود ، لحظاتی بدور از دغدغه های روزانه را با شادی سپری خواهید نمود .

 

شروع پخش سریال شب های مافیا

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال شب های مافیا کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال شب های مافیا در مرحله اول به اتمام رسیده و در مراحل بعدی ، همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال آبان ماه 99 از شبکه نمایش خانگی ( بصورت DVD ) پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال شب های مافیا به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

مسابقه مافیا

 

حواشی سریال شب های مافیا

. محمد رضا علیمردانی ، در هر سه بازی فصل اول حضور خواهد داشت .

خواننده تیتراژ این مجموعه نیز کاوه آفاق خواهد بود

بینندگان این مجموعه ، میتوانند با انتخاب بازیگر مورد علاقه خود ، از طریق صفحه رسمی مسابقه شب های مافیا ، شاهد حضور او در یکی از مراحل مسابقه باشند .

 

تیزر شب های مافیا

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این مسابقه هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره مسابقه سرگرمی شب های مافیا پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

دانلود تمامی قسمت های سریال شب های مافیا

تاریخ : 1399.08.27
Free Download

برنامه همرفیق

سریال وسوسه

بالا