جستجو

سریال قبله عالم

قسمت اول تا آخر سريال مردم معمولی

سریال میدان سرخ
سریال خاتون
سریال زخم کاری

سریال مردم معمولی - تمام قسمت ها

« مردم معمولی » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی رامبد جوان است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال مردم معمولی تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت اول تا آخر

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال مردم معمولی ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال مردم معمولی

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 1 اول - استقبال طلایی

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت اول مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 2 - دوم - منگنه طلایی

 

تاریخ انتشار : 12 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت دوم

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 3  سوم - تابلوی خارج از مرکز تناسب طلایی

 

تاریخ انتشار : 19 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت سوم

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 4 چهارم

 

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت چهارم سریال مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت پنجم

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت ششم

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفتم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هشتم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت all

 

دانلود رایگان سریال مردم معمولی قسمت نهم

 

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

دانلود رایگان قسمت دهم سریال مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 8 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

دانلود رایگان قسمت یازدهم سریال مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 13 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دوازده سریال مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 17 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سیزدهم سریال مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت چهارده مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 22 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

دانلود رایگان قسمت پانزدهم مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 28 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت شانزدهم مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : 29 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفده مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : 3 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هجدهم مردم معمولی

 

 

 

 دانلود سریال مردم معمولی قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت چهارده مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 21 - بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : 12 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پانزدهم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 22 - بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : 19 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و دوم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 23 - بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : 26 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و سوم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 24 - بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و چهارم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 25 - بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : 9 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و پنجم مردم معمولی

 

 

 

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 26 - بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیستم مردم معمولی

 

شب های مافیا
  • سريال قبله عالم قسمت چهارم 4
  • سريال میدان سرخ قسمت دوم 2
  • سريال خاتون قسمت هفتم 7
  • سريال شب هاي مافيا سري سوم قسمت دهم 10
  • سريال پیشگو قسمت نوزدهم 19
  • سريال نارگیل قسمت سوم 3
  • فیلم پریسا
  • فیلم بوتاکس

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. مردم معمولی سریالی است که از نوروز 1400 پخش آن شروع می شود. درنوروز 1400 ، با وجود سریال های طنز و جالب ، کمتر از خانه بیرون خواهید رفت و درگیر بیماری منحوس کرونا و تجمعات نخواهید شد . سایت فیلم نایس این زمینه را فراهم کرده تا با پخش فیلم و سریال های جدید ، امکان سرگرمی مخاطبان خود را فراهم نموده و حتی المقدور ، در جهت سلامتی شما عزیزان ، گامی کوچک بردارد . اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال مردم معمولی هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

عوامل سریال مردم معمولی

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان تهیه شده است . سبک کاری رامبد جوان طنز و کمدی است که طرفداران خاص خود را دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال مردم معمولی هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح ، همچون شو خندوانه و فیلم و سریال های دیگرش تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

در لیست بازیگران سریال مردم معمولی نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. رامبد جوان ، آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی و… از جمله بازیگرانی هستند که در سریال مردم معمولی نقش آفرینی می کنند ؛ این سریال یک سریال پر بازیگر است و فضای شلوغی را به نمایش می گذارد.

 

ژانر سریال مردم معمولی

 

سریال ها ، ممکن است مخاطبانی از تمامی گروه های سنی داشته باشند و بر این اساس ، به طور مثال ، سریال های اجتماعی و معمایی ، مخاطبان جوان را جذب می کنند و سریال های طنز و خنده دار ، تمامی گروه های سنی را شامل می شوند . سریال مردم معمولی نیز با موضوع و ژانر طنز خود ،  پیش بینی می شود که مخاطب ها و طرفداران بسیاری را جلب نماید . به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال مردم معمولی را دنبال کنید.

شروع پخش سریال مردم معمولی

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال مردم معمولی کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال مردم معمولی از سال 9 استارت خورده است و اکنون به پایان رسیده و مراحل فنی را پشت سر می گذارد . اولین قسمت از این سریال به گفته رامبد جوان ، قرار است نوروز 1400 از شبکه نمایش خانگی و از سایت فیلم نایس پخش شده و انتشار یابد. انتظار می رود که سریال مردم معمولی به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند . 

 

 

خلاصه داستان سریال مردم معمولی

مردم معمولی ، داستان یک زوج افغان است که این زوج در مقام یک روشنفکر، در یک کافه ‌گالری حضور دارند و کلی اتفاق‌های جالب و بامزه برای آنها و افرادی که به این مکان مراجعه می‌کنند رخ می‌دهد که چاشنی این برنامه خواهد بود.

حواشی سریال مردم معمولی

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به تعداد قسمت های سریال که در 100 قسمت 20 تا 25 دقیقه ای قرار است انتشار یابد اشاره کرد .

 

تیزر مردم معمولی

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال مردم معمولی پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

تاریخ : 1399.12.28
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا