جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال خون سرد

سریال خون سرد - تمام قسمت ها - « خون سرد » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی امیرحسین ترابی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال خون سرد تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 

دانلود قسمت اول تا آخر سریال خون سرد

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال خون سرد ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال خون سرد

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار :28 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت اول خون سرد

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 4 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت دوم خون سرد

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 11 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت سوم خون سرد

 

 

 

  

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 18 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 4 خونسرد

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت پنجم 5 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 1 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت ششم خون سرد

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 8 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت هفتم خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 15 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت هشتم خون سرد

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 22 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت نهم خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 29 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت دهم خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار :  6 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 11 خون سرد

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 13 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 12 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : جمعه 20 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 13 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : 37 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 14 خون سرد

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : جمعه 4 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 15 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : جمعه 11 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 16 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : جمعه 18 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 17 خون سرد

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : جمعه 25 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 18 خون سرد

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال خون سرد

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

  

  رئالیتی شو پدر خوانده
 • سريال دیو و ماه پیشونی قسمت چهارم 4
 • سريال آکتور قسمت نهم 9
 • سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت پانزدهم 15
 • سريال سرگیجه قسمت يازدهم 11
 • پوست شیر
 • سريال مترجم قسمت دهم 10
 • سريال رئالیتی شو ارتش سری قسمت هشتم 8
 • سريال رهایم کن قسمت ششم 6
 • سريال جیران قسمت پنجاه و دوم 52
 • سریال سقوط
 • سريال پوست شیر قسمت بيست و يکم 21
 • سريال ترکیبی مهمونی قسمت چهارم 4
 • برنامه تی ان تی قسمت اول 1
 • مسابقه آوای جادویی قسمت دوم 2

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. خون سرد سریالی است که از مرداد ماه 1401 پخش آن شروع می شود. امروزه شبکه نمایش خانگی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است و اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال خون سرد هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

 

عوامل سریال خون سرد

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال خون سرد را امیرحسین ترابی نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری امیرحسین ترابی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال خون سرد هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

 

در لیست بازیگران سریال خون سرد نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. لیندا کیانی در کنار امیر آقایی، شهرام حقیقت‌ دوست، سارا بهرامی، سارا رسول‌زاده و نیما شعبان‌نژاد از جمله بازیگرانی هستند که در سریال خون سرد نقش آفرینی می کنند ؛

 

 

 

 

 

 

ژانر سریال خون سرد

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال خون سرد با توجه به نیاز جوانان نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال خون سرد به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

مسلما تعداد بسیاری از مخاطب های سریال خون سرد بعد از دیدن آن با شخصیت های داستان همزاد پنداری می کنند. پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال خون سرد را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش سریال خون سرد

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال خون سرد کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال خون سرد از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال مرداد ماه 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال خون سرد به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی سریال خون سرد

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به اینکه «خون سرد» تازه ترین حضور لیندا کیانی در شبکه نمایش خانگی است. «خون سرد» پنجمین حضور نیما شعبان‌نژاد در سریال شبکه نمایش خانگی است.

 

تیزر خون سرد

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال خون سرد پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

خون سرد قسمت اول , خون سرد قسمت 2 , دانلود خون سرد قسمت سوم , دانلود رایگان خون سرد قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم خون سرد , قسمت ششم خون سرد , قسمت 7 خون سرد , دانلود رایگان قسمت هشتم خون سرد , سریال خون سرد قسمت نهم , قسمت دهم سریال خون سرد لینک قسمت یازدهم خون سرد , دانلود سریال خون سرد قسمت دوازدهم , خون سرد سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم خون سرد , دانلود حلال قسمت پانزدهم خون سرد دانلود مجانی قسمت شانزدهم خون سرد , خرید قسمت هفدهم خون سرد , زمان پخش قسمت هجدهم خون سرد سایت رایگان خون سرد قسمت نوزدهم , خون سرد 20 ,

دانلود سریال خون سرد , دانلود خون سرد 21 , داستان سریال خون سرد , قسمت بیست و دو خون سرد , سریال خون سرد چند قسمته , خون سرد قسمت 23 سریال خون سرد چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود خون سرد 24 , سریال خون سرد چند قسمت است لینک رایگان قسمت 25 خون سرد لینک خون سرد بیست و شش , قسمت 27 خون سرد , قسمت بیست و هشتم خون سرد رایگان خون سرد 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 خون سرد

 

1401.06.07
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 21 پوست شیر(قسمت 5از فصل سوم)سریال پوست شیر منتشر شد