جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال سووشون

سریال سووشون savushun - تمام قسمت ها - « سووشون » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی نرگس آبیار است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال سووشون تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 

قسمت اول تا آخر سریال سووشون

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال سووشون savushun ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال سووشون savushun

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال سووشون

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

  رئالیتی شو پدر خوانده
 • سريال پوست شیر قسمت پانزدهم 15
 • سريال آکتور قسمت دوم 2
 • سريال پدر خوانده قسمت هفتم 7
 • سريال سرگیجه قسمت سوم 3
 • پوست شیر
 • سريال جیران قسمت چهل و چهارم 44
 • سريال بی گناه قسمت بيست و سوم 23
 • سريال مترجم قسمت سوم 3
 • سريال سقوط قسمت چهارم 4
 • سریال سقوط

 

سریال نمایش خانگی سووشون چند قسمت است ؟

تعداد قسمت های سریال سووشون savushun ، توسط نرگس آبیار ، سی قسمت اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود . 

 

سریال نمایش خانگی سووشون چه روزهایی پخش می شود ؟

سریال سووشون savushun در روزهای که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. سووشون سریالی است که بزودی پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال سووشون هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال سووشون savushun 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال سووشون savushun را نرگس آبیار نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری نرگس آبیار به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال سووشون savushun هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر! 

در لیست بازیگران سریال سووشون savushun نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. بهنوش طباطبایی از جمله بازیگرانی است که در سریال سووشون savushun نقش آفرینی می کند ؛ هنوز حضور سایر بازیگران در این سریال قطعی نشده است و پس از قطعی شدن ، لیست اسامی بازیگرانی که در این مجموعه نقش آفرینی می کنند منتشر خواهد شد .

  

ژانر سریال سووشون savushun 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال سووشون savushun اقتباسی از رمانی به نام سووشون نوشته سیمین دانشور است ، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال سووشون savushun به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل و ابته متفاوت به نمایش بگذارد.

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال سووشون را دنبال کنید. 

شروع پخش سریال سووشون

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال سووشون savushun کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال سووشون از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال بزودی از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال سووشون savushun به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

حواشی سریال سووشون savushun

 از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به دقت در انتخاب بازیگران این مجموعه اشاره نمود . سریال سووشون savushun نام یکی از سریال‌های جدید شبکه نمایش خانگی است که بزودی برای پخش در این شبکه عرضه خواهد شد . این مجموعه نمایش خانگی ، به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی است و بر اساس یک درام اجتماعی نگارش و ساخته می شود . سووشون savushun با اقتباس از رمانی به همین نام که توسط سیمین دانشور نگاشته شده است ساخته می شود . سیمین دانشور از نویسندگان مشهور ایران و همسر جلال آل احمد می باشد .

«سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار از دیگر سریال‌هایی است که بدون سرمایه‌گذاری پلتفرم‌ها وارد مرحله تولید شده. ساخته نرگس آبیار در قالب فیلم-مجموعه تولید می‌شود و سرنوشت پخش نسخه سریالی آن قرار است بعد از اکران نسخه سینمایی در جشنواره  مشخص شود . 

 

تیزر سووشون savushun

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال سووشون savushun پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

سووشون قسمت اول , سووشون قسمت 2 , دانلود سووشون قسمت سوم , دانلود رایگان سووشون قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سووشون , قسمت ششم سووشون , قسمت 7 سووشون , دانلود رایگان قسمت هشتم سووشون , سریال سووشون قسمت نهم , قسمت دهم سریال سووشون , لینک قسمت یازدهم سووشون , دانلود سریال سووشون قسمت دوازدهم , سووشون سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سووشون , دانلود حلال قسمت پانزدهم سووشون , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سووشون , خرید قسمت هفدهم سووشون , زمان پخش قسمت هجدهم سووشون , سایت رایگان سووشون قسمت نوزدهم , سووشون 20 ,

دانلود سریال سووشون , دانلود سووشون 21 , داستان سریال سووشون , قسمت بیست و دو سووشون , سریال سووشون چند قسمته , سووشون قسمت 23 , سریال سووشون چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود سووشون 24 , سریال سووشون چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سووشون , لینک سووشون بیست و شش , قسمت 27 سووشون , قسمت بیست و هشتم سووشون رایگان , سووشون 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سووشون 

 

 

 

 

1401.09.19
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 15 پوست شیر ( قسمت 7 از فصل دوم ) سریال پوست شیر منتشر شد