جستجو

سریال داریوش

سریال سیاوش

سریال سیاوش - تمام قسمت ها

« سیاوش » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سروش محمدزاده است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال سیاوش تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

سریال سیاوش

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال سیاوش ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال سیاوش

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

 دانلود سریال سیاوش قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 10 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

قسمت اول 1 سریال سیاوش دانلود رایگان

 

 

 دانلود سریال سیاوش قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 17 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

سیاوش قسمت 2

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 24 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت 3 سوم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 1 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهارم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 8 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پنجم 5 سیاوش

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 15 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سیاوش قسمت ششم

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 22 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 دانلود رايگان قسمت هفتم 7 سريال سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 29 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هشتم سیاوش

 

 

 دانلود سریال سیاوش قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال سیاوش قسمت نهم

 

 

 

 دانلود سریال سیاوش قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 13 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دهم سریال سیاوش

 

 

 

 دانلود سریال سیاوش قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 20 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود سریال سیاوش قسمت یازدهم

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 27 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دوازدهم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 3 اردیببهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سیزدهم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهاردهم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال سیاوش قسمت 15

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت شانزدهم سریال سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفدهم سیاوش

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : 7 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هجدهم سیاوش

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 21 - بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 22 - بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 23 - بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 24 - بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 25 - بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 26 - بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 27 - بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 28 - بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 29 - بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود سریال سیاوش قسمت 30 - سی

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. سیاوش سریالی است که از بهمن پخش آن شروع می شود. در روزهایی که به علت وجود بیماری کرونا سینما دیگر طرفدار چندانی ندارد، شبکه نمایش خانگی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است.اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال سیاوش هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

 قسمت اول تا آخر سريال سیاوش

عوامل سریال سیاوش

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال سیاوش را پویا سعیدی، علی‌امیر ریاحی و امیررضا رشتی نوشته اند . سبک کاری سروش محمدزاده به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال سیاوش هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

بازیگران مجموعه سیاوش 

 

در لیست بازیگران سریال سیاوش نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. میلاد کی‌مرام، رضا کیانیان، ترلان پروانه، خسرو شهراز، گیتی قاسمی، علیرضا جعفری، مهدی حسینی‌نیا، سوگل خلیق، محمدرضا صولتی، مرجان اتفاقیان، محمد ولی‌زادگان، مهدخت مولایی، علی عامل‌هاشمی، رویا جاویدنیا، ناهید مسلمی، الهام جدی، مرجان قمری حضور دارند و مجید صالحی در نقش و گریمی متفاوت هنرنمایی کرده است این ترکیب ، از جمله بازیگرانی هستند که در سریال سیاوش نقش آفرینی می کنند .

  

تهیه کننده سریال سیاوش مهدی یاری است. 

 

 

ژانر سریال سیاوش

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال سیاوش با توجه به نیاز جوانان نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال سیاوش به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

مسلما تعداد بسیاری از مخاطب های سریال سیاوش بعد از دیدن آن با شخصیت های داستان همزاد پنداری می کنند. پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال سیاوش را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش سریال سیاوش

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال سیاوش کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال سیاوش از سال 98 استارت خورده است و در سال 99 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال بهمن ماه 99 از شبکه نمایش خانگی ( بصورت DVD ) پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال سیاوش به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی سریال سیاوش

 

دیگر عوامل سریال «سیاوش» به شرح زیر معرفی می‌شوند:
طرح فیلمنامه: موسسه سرو رسانه پارسیان، بازیگردان: میلاد کی‌مرام، مشاور کارگردان: مهدی یاری، مدیر فیلمبرداری: مهران ممدوح، تدوین : سیامک مهماندوست، موسیقی: مسعود سخاوت دوست، خواننده: پرواز همای، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت ( AMPS )، طراح صحنه: سحر شهامت، مدیربرنامه‌ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: سید علی هاشمی، مدیر تولید: وحید مرادی، طراح لباس: پگاه ترکی، عکاس: علی حمدخدا، منشی صحنه: فروغ غیاثوند

 

تیزر سیاوش

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال سیاوش پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

فیلم و سریال تصادفی


1399.10.21
Free Download

نظرات

 1. User Avatar
  • شکثدثخیم
  • در تاریخ : 16 بهمن 1400 00:57
  1
  چرا پس رایگان نمیزارید
  • 0

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت نهم در انتهای شب منتشر شد .