جستجو

سریال جنگل آسفالت

دانلود قسمت اول تا آخر سريال پدر خوانده فصل سوم

سریال رئالیتی شو پدرخوانده فصل سوم- تمام قسمت ها - « رئالیتی شو پدرخوانده » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است . حضور چهره های پرطرفدار و هیجان ، مانند همیشه ، یکی از ویژگیهای این مجموعه و رئالیتی شو است . 

 

لینک دانلود پدرخوانده فصل سوم با 5 کیفیت عالی

 

دانلود قسمت چهارم 4 پدرخوانده

 فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3- قسمت 4 چهارم

 

 

 

  

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت سوم 3

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 رئالیتی شو پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 قسمت دوم 2

 

 

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3=قسمت 1 اول

 

 

دانلود رایگان قسمت اول تا آخر پدرخوانده فصل سوم


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


لینک دانلود پدرخوانده فصل دوم با 5 کیفیت عالی

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو پدرخوانده 2 ، مافیا

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 آذر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان پدر خوانده 2 قسمت 18

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو پدرخوانده 2 ، مافیا

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 آذر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان پدر خوانده 2 قسمت 17

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 16

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 15

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 14

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 4 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 13

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 -قسمت 12

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 پدرخوانده فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 11

 

 

دانلود قسمت دهم 10 پدرخوانده

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 10 دهم

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده - فصل 2 - قسمت 9 نهم

 

 

 دانلود قسمت هشتم 8 پدرخوانده

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 30 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 8 هشتم

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 7 هفتم

 

 

دانلود قسمت ششم 6 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : 16 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2- قسمت 6

 

 

 دانلود پدرخوانده قسمت پنجم 5 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 شهریور 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 5 پنجم

 

 دانلود قسمت چهارم 4 پدرخوانده

 فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 شهریور 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 قسمت 4 چهارم

 

 دانلود قسمت سوم 3 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 مرداد 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 3 سوم فصل دوم 

 

 دانلود قسمت دوم 2 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 مرداد 1402 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 2 پدرخوانده 2

  

دانلود قسمت اول 1 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 12 مرداد 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان پدرخوانده فصل دوم قسمت 1 اول 

 دانلود سریال پدرخوانده - قسمت اول تا آخر - فصل اول

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 28 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 1 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 5 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 2 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 12 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت سوم پدرخوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 19 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 4 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 26 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 5 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 3 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 6 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 7 سریال پدرخوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 17 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 8 پدر خوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 24 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 9

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 10

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 11

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 12

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

تاریخ انتشار : دوشنبه 22 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

پدر خوانده قسمت 13

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 29 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 14 پدرخوانده رایگان

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 7 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 15

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 14 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 16 پدرخوانده

 

 

 

سریال پدر خوانده - تمام قسمت ها - « پدر خوانده » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی رحیم طوفان است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال پدر خوانده تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال پدر خوانده

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال پدر خوانده ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال پدر خوانده

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

سریال پدر خوانده ، یکی دیگر از جذاب ترین های سریال نمایش خانگی است که پیش از شرع پخش سریال پدر خوانده ، مخاطبان بسیاری را جذب نموده و هر روز به مخاطبان سریال نمایش خانگی پدر خوانده نیز افزوده می شود . از اینرو ، فیلم نایس ، اعلام میکند که بر اساس اخبار رسیده ، فیلمبرداری این سریال رو به اتمام است و به زودی ، این سریال جذاب ، با حضور چهره های سینمایی و تلویزیونی مشهور ، انتشار می یابد . سریال پدر خوانده ، از بهار 1400 انتشار خواهد یافت .

 

 

عوامل سریال پدر خوانده

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال پدر خوانده را مجید برزگر و لیلا نیک ذات نوشته و رحیم طوفان کارگردانی کرده است. سبک کاری رحیم طوفان به گونه ای است که طرفداران بسیاری را در سبک خود ، جذب کرده ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال پدر خوانده هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

 

در لیست بازیگران سریال پدر خوانده نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. ماهسون کرمزگول و ... در کنار چهره‌های جدید ایرانی و ترکیه ای از جمله بازیگرانی هستند که در سریال پدر خوانده نقش آفرینی می کنند ؛

 

 

 

تهیه کننده سریال پدر خوانده مرتضی شایسته است . 

 

 

ژانر سریال پدر خوانده

 

سریال های نمایش خانگی ، باید مضمونی جوان پسند و همچنین خانوادگی داشته باشند . سریال پدر خوانده ، با حضور چهره های سرشناس ایرانی و ترکیه ای ، از جمله حضور خواننده مشهور ترکیه ای ، ماهسون کیرمیزی گول یا مهسون قیرمیزی گول ، در این سریال ، خواه ناخواه ، مورد پسند بسیاری از گروه های سنی و اقشار جامعه ، قرار می گیرد . ژانر این سریال درام و معمایی است و فیلمنامه قوی سریال پدر خوانده ، از موضوعات تکراری بدور است . لذا پیشنهاد می کنیم تماشای سریال نمایش خانگی پدر خوانده را از شبکه پخش فیلم و سریال فیلم نایس ، از دست ندهید .

 

شروع پخش سریال پدر خوانده

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال پدر خوانده کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال پدر خوانده مدتی پیش شروع شده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال ، اواسط تابستان و بر اساس برخی اخبار رسیده ، در اوایل فصل پاییز ،  از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال پدر خوانده به دلیل حضور بازیگران مطرح و خواننده مشهور ترکیه ای ، ماهسون کیرمیزی گول ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی سریال پدر خوانده

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به اعتراض ماهسون کیرمیزی گول ، خواننده ترکیه ای اشاره کرد که در رابطه با بررسی فیلمنامه توسط او و شرایط و نحوه پذیرش شرکت او در این سریال است .

 

تیزر پدر خوانده

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال پدر خوانده پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

فیلم و سریال تصادفی


1399.12.20
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 11 پسر دلفینی منتشر شد .