جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال روزی روزگاری مریخ

سریال روزی روزگاری مریخ - تمام قسمت ها - « روزی روزگاری مریخ » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی پیمان قاسم خانی و محسن چگینی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال روزی روزگاری مریخ تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال روزی روزگاری مریخ

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال روزی روزگاری مریخ ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

 

دانلود قسمت اول 1 و دوم 2 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 21 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت اول و دوم سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 28 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت سوم سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 4 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت چهارم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 25 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت پنجم سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 1 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت ششم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 8 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت هفتم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان روزی روزگاری مریخ قسمت 8

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 22 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان روزی روزگاری مریخ قسمت 9

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 29 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت 10 دهم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 12 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قست یازدهم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 19 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 26 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت 13 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 3 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 14 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 17 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 16 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 24 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 17 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : 1 آذر ۱۴۰۱

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 18 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 8 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 19 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 15 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 20 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 22 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 21 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 29 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 22 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 23 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 13 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 24 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 20 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 25 روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال روزی روزگاری مریخ

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 27 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 26 روزی روزگاری مریخ

 

 • فیلم کت چرمی Kote charmy
 • دانلود سريال گناه فرشته قسمت نهم 9
 • دانلود سريال دفتر یادداشت قسمت سيزدهم 13
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • گناه فرشته
 • دانلود رايگان سريال نیسان آبی2 قسمت سيزدهم 13
 • دانلود سريال مرداب قسمت بيستم 20
 • سریال ناتو قسمت 9
 • دانلود سريال داوینچیز قسمت دوازدهم 12
 • پوست شیر
 • زودیاک - فصل دوم - دانلود قسمت دوم
 • دانلود سريال پدر خوانده فصل سوم قسمت اول 1
 • اسکار رئالیتی شو - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سریال سقوط

 

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. روزی روزگاری مریخ سریالی است که از تیر 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال روزی روزگاری مریخ هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

 

عوامل سریال روزی روزگاری مریخ

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال روزی روزگاری مریخ را پیمان قاسم خانی و محسن چگینی نوشته و کارگردانی کرده اند. سبک کاری پیمان قاسم خانی و محسن چگینی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال روزی روزگاری مریخ هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

 

در لیست بازیگران سریال روزی روزگاری مریخ نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. الناز حبیبی , امیر کاظمی , امیرمهدی ژوله , بهادر مالکی , بهروز رهبری فرد , رامین ناصرنصیر , سام درخشانی , سریال , فرناز رهنما , فلامک جنیدی , لیلی رشیدی , مهراب قاسم خانی , نگار فروزنده , ویشکا آسایش ، امیر نوروزی، عبدالله روا، ناهید مسلمی، نوشین تبریزی، پیمان فاطمی، کاظم نوربخش از جمله بازیگرانی هستند که در سریال روزی روزگاری مریخ نقش آفرینی می کنند ؛

 

 

 

 

 

ژانر سریال روزی روزگاری مریخ

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال روزی روزگاری مریخ با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد. در روزگاری هستیم که همه موجودات از سیارات مختلف به مریخ سفر می کنند شما چطور؟

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال روزی روزگاری مریخ به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال روزی روزگاری مریخ را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش سریال روزی روزگاری مریخ

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال روزی روزگاری مریخ کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال روزی روزگاری مریخ از سال  1400  استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال تیر 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال روزی روزگاری مریخ به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

 

تیزر روزی روزگاری مریخ

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال روزی روزگاری مریخ پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

1401.06.08
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول سریال سو و شون بزودی منتشر خواهد شد