جستجو

سریال قبله عالم

دانلود تمامی قسمت های سریال تاک شو همرفیق

سریال میدان سرخ
سریال خاتون
سریال زخم کاری

تاک شو جذاب همرفیق با اجرای شهاب حسینی

 

 

دانلود همرفیق قسمت 31 - سی و یک

  

تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت سی و یک

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال همرفیق در ادامه همین مطلب

 

« همرفیق » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی شهاب حسینی است . شهاب حسینی همچنین در این مجموعه گفتگو محور و پربیننده ، وظیفه اجرا را بر عهده دارد .

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر همرفیق ، به معرفی میهمانان نیز خواهیم پرداخت .

 

 

دانلود همرفیق قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 20 آذر 99

 

میهمانان قسمت اول : 

نوید محمدزاده و رفیقش وحید جلیلوند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت یک

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 27 آذر 99

 

میهمانان قسمت دوم : 

هوتن شکیبا و رفیقش بهرام افشاری

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

همرفیق قسمت دو

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 4 دی 99

  

میهمانان قسمت سوم :

 

پژمان جمشیدی و رفیقش 

 

 سام درخشانی

 

 

کیفیت 480

 


کیفیت 720

 

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت سوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 11 دی 1399

 

میهمانان قسمت سوم :

 

فاطمه معتمدآریا

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق-4

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 17 دی 99

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت پنجم

 

 

دانلود همرفیق قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 25 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

قسمت ششم همرفیق رایگان

 

 

دانلود همرفیق قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 2 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

قسمت هفتم همرفیق رایگان

 

 

دانلود همرفیق قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 9 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هشتم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 16 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت نهم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 23 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 30 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت 11 همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 7 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت 12

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 14 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت سیزدهم

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 21 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت 14

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 15 - پانزدهم 

 

تاریخ انتشار : 29 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پانزدهم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت شانزدهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 17 - هفدهم

  

تاریخ انتشار : 12 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفدهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 18 - هیجدهم

 

تاریخ انتشار : 19 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هجدهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دالود قسمت نوزدهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیستم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 21 - بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت 21 همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 22 - بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و دوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 23 - بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و سوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 24 - بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و چهارم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 25 - بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و پنجم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 26 - بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : 13 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و ششم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 27 - بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت 27 همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 28 - بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : 27 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت بیست و هشتم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 29 - بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : 1 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و نهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 30 - سی

  

تاریخ انتشار : 3 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت سی همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 31 - سی و یک

  

تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت سی و یک

 

 

 

 

همرفیق نوعی تاک شو جذاب و سرگرمی دوستانه است که در آن از گروهی از هنرمندان که در هر قسمت ، دو هنرمند دعوت می شوند و میهمان شهاب حسینی هستند ، گفتگویی جذاب و پرمخاطب دارند . در برنامه «همرفیق» شهاب حسینی بازیگر و مجری پر کار کشورمان ، به عنوان برگزار کننده و مجری حضور دارد . در این تاک شو جذاب بازیگران زیادی حضور دارند . نکته جالب این برنانامه این است که در هر قسمت ، میهمان ، میتواند یکی از دوستان خود را نیز همراه بیاورد و همین ، این شو را جذاب تر می کند .

 

عوامل سریال همرفیق

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. همرفیق ، یک تاک شو (گفتگو محور) به کارگردانی و اجرای شهاب حسینی و تهیه کنندگی حسن خدادادی و نویسندگی سروش صحت است . 

 

 

 

میهمانان قسمت اول : نوید محمدزاده و رفیقش وحید جلیلوند

 

میهمانان قسمت دوم : هوتن شکیبا و رفیقش بهرام افشاری

 

میهمانان قسمت سوم : پژمان جمشیدی و رفیقش سام درخشانی

 

ژانر سریال همرفیق

یک سریال تاک شو جذاب خانوادگی است که با طنز ها و گفتگوهای خود ، لحظاتی بدور از دغدغه های روزانه را با شادی سپری خواهید نمود .

 

شروع پخش سریال همرفیق

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال همرفیق کی پخش می شود؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال همرفیق در مرحله اول به اتمام رسیده و در مراحل بعدی ، همچنان ادامه دارد . اولین قسمت این سریال 20 آذر 99 از شبکه نمایش خانگی پخش شد . سریال همرفیق به دلیل حضور بازیگران مطرح از همان قسمت ابتدایی طرفداران و مخاطبان بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این تاک شو جذاب هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره تاک شو جذاب سرگرمی همرفیق پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

شب های مافیا
  • سريال قبله عالم قسمت چهارم 4
  • سريال میدان سرخ قسمت دوم 2
  • سريال خاتون قسمت هفتم 7
  • سريال شب هاي مافيا سري سوم قسمت دهم 10
  • سريال پیشگو قسمت نوزدهم 19
  • سريال نارگیل قسمت سوم 3
  • فیلم پریسا
  • فیلم بوتاکس
تاریخ : 1399.10.04
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا