جستجو

سریال جیران

دانلود تمامی قسمت های سریال تاک شو همرفیق

تاک شو جذاب همرفیق با اجرای شهاب حسینی

 

 

دانلود همرفیق قسمت 31 - سی و یک

  

تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت سی و یک

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال همرفیق در ادامه همین مطلب

 

« همرفیق » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی شهاب حسینی است . شهاب حسینی همچنین در این مجموعه گفتگو محور و پربیننده ، وظیفه اجرا را بر عهده دارد .

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر همرفیق ، به معرفی میهمانان نیز خواهیم پرداخت .

 

 

دانلود همرفیق قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 20 آذر 99

 

میهمانان قسمت اول : 

نوید محمدزاده و رفیقش وحید جلیلوند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت یک

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 27 آذر 99

 

میهمانان قسمت دوم : 

هوتن شکیبا و رفیقش بهرام افشاری

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

همرفیق قسمت دو

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 4 دی 99

  

میهمانان قسمت سوم :

 

پژمان جمشیدی و رفیقش 

 

 سام درخشانی

 

 

کیفیت 480

 


کیفیت 720

 

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت سوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 11 دی 1399

 

میهمانان قسمت سوم :

 

فاطمه معتمدآریا

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق-4

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 17 دی 99

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت پنجم

 

 

دانلود همرفیق قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 25 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

قسمت ششم همرفیق رایگان

 

 

دانلود همرفیق قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 2 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

قسمت هفتم همرفیق رایگان

 

 

دانلود همرفیق قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 9 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هشتم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 16 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت نهم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 23 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 30 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت 11 همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 7 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت 12

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 14 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت سیزدهم

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 21 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

همرفیق قسمت 14

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 15 - پانزدهم 

 

تاریخ انتشار : 29 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پانزدهم همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت شانزدهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 17 - هفدهم

  

تاریخ انتشار : 12 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفدهم تاک شو همرفیق

 

 

دانلود همرفیق قسمت 18 - هیجدهم

 

تاریخ انتشار : 19 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هجدهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دالود قسمت نوزدهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیستم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 21 - بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت 21 همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 22 - بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و دوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 23 - بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و سوم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 24 - بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و چهارم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 25 - بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و پنجم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 26 - بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : 13 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و ششم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 27 - بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت 27 همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 28 - بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : 27 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت بیست و هشتم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 29 - بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : 1 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و نهم همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 30 - سی

  

تاریخ انتشار : 3 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت سی همرفیق

 

 

 

دانلود همرفیق قسمت 31 - سی و یک

  

تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان همرفیق قسمت سی و یک

 

 

 

 

همرفیق نوعی تاک شو جذاب و سرگرمی دوستانه است که در آن از گروهی از هنرمندان که در هر قسمت ، دو هنرمند دعوت می شوند و میهمان شهاب حسینی هستند ، گفتگویی جذاب و پرمخاطب دارند . در برنامه «همرفیق» شهاب حسینی بازیگر و مجری پر کار کشورمان ، به عنوان برگزار کننده و مجری حضور دارد . در این تاک شو جذاب بازیگران زیادی حضور دارند . نکته جالب این برنانامه این است که در هر قسمت ، میهمان ، میتواند یکی از دوستان خود را نیز همراه بیاورد و همین ، این شو را جذاب تر می کند .

 

عوامل سریال همرفیق

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. همرفیق ، یک تاک شو (گفتگو محور) به کارگردانی و اجرای شهاب حسینی و تهیه کنندگی حسن خدادادی و نویسندگی سروش صحت است . 

 

 

 

میهمانان قسمت اول : نوید محمدزاده و رفیقش وحید جلیلوند

 

میهمانان قسمت دوم : هوتن شکیبا و رفیقش بهرام افشاری

 

میهمانان قسمت سوم : پژمان جمشیدی و رفیقش سام درخشانی

 

ژانر سریال همرفیق

یک سریال تاک شو جذاب خانوادگی است که با طنز ها و گفتگوهای خود ، لحظاتی بدور از دغدغه های روزانه را با شادی سپری خواهید نمود .

 

شروع پخش سریال همرفیق

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال همرفیق کی پخش می شود؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال همرفیق در مرحله اول به اتمام رسیده و در مراحل بعدی ، همچنان ادامه دارد . اولین قسمت این سریال 20 آذر 99 از شبکه نمایش خانگی پخش شد . سریال همرفیق به دلیل حضور بازیگران مطرح از همان قسمت ابتدایی طرفداران و مخاطبان بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این تاک شو جذاب هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره تاک شو جذاب سرگرمی همرفیق پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

 • فیلم کت چرمی Kote charmy
 • دانلود سريال گناه فرشته قسمت نهم 9
 • دانلود سريال دفتر یادداشت قسمت سيزدهم 13
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • گناه فرشته
 • دانلود رايگان سريال نیسان آبی2 قسمت سيزدهم 13
 • دانلود سريال مرداب قسمت بيستم 20
 • سریال ناتو قسمت 9
 • دانلود سريال داوینچیز قسمت دوازدهم 12
 • پوست شیر
 • زودیاک - فصل دوم - دانلود قسمت دوم
 • دانلود سريال پدر خوانده فصل سوم قسمت اول 1
 • اسکار رئالیتی شو - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سریال سقوط
1399.10.04
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول سریال سو و شون بزودی منتشر خواهد شد