جستجو

سریال جیران

دانلود می خواهم زنده بمانم قسمت اول تا آخر

دانلود قانونی سریال می خواهم زنده بمانم

 

 دانلود قسمت اول تا آخر سریال می خواهم زنده بمانم به کارگردانی شهرام شاه حسینی با لینک مستقیم

 

لینک مستقیم دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با پنج کیفیت : کیفیت 480 و کیفیت 720 و کیفیت 1080 و کیفیت 1080 HQ و کیفیت BLURAY

 

نام : قسمت اول تا آخر سریال می خواهم زنده بمانم | موضوع سریال می خواهم زنده بمانم : اجتماعی / درام | سال انتشار سریال سریال می خواهم زنده بمانم : 1399

 

دانلود رایگان فیلم می خواهم زنده بمانم

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 4 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت اول 1 سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 12 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 دانلود رایگان قسمت دوم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 17 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

میخواهم زنده بمانم قسمت سوم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 25 اسفند 

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهارم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 2 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پنجم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 9 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت ششم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 16 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 7

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 23 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

قسمت هشتم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 30 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت نهم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 10 - دهم

تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 10

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان می خواهم زنده بمانم قسمت یازدهم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دوازدهم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 27 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان می خواهم زنده بمانم قسمت 13

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 3 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 13 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 17 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت شانزدهم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : 24 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفدهم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : 31 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هجدهم میخواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 7 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت نوزدهم می خواهم زنده بمانم

 

 

 

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : 14 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

 

 

سریال می خواهم زنده بمانم - فصل دوم 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 21 - بیست و یکم

فصل دوم قسمت - اول 1

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 22 - بیست و دوم

 فصل دوم قسمت - دوم 2

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 23 - بیست و سوم

 فصل دوم قسمت - سوم 3

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 24 - بیست و چهارم

 فصل دوم قسمت - چهارم 4

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 25 - بیست و پنجم

 فصل دوم قسمت - پنجم 5

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 26 - بیست و ششم

 فصل دوم قسمت - ششم 6

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 27 - بیست و هفتم

 فصل دوم قسمت - هفتم 7

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 28 - بیست و هشتم

 فصل دوم قسمت - هشتم 8

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 29 - بیست و نهم

 فصل دوم قسمت - نهم 9

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 30 - سی

 فصل دوم قسمت - دهم 10

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 31 - سی و یکم

 فصل دوم قسمت - یازدهم 11

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 32 - سی و دوم

 فصل دوم قسمت - دوازدهم 12

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 33 - سی و سوم

 فصل دوم قسمت - سیزدهم 13

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 34 - سی و چهارم

 فصل دوم قسمت - چهاردهم 14

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 35 - سی و پنجم

فصل دوم قسمت - پانزدهم 15

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 36 - سی و ششم

 فصل دوم قسمت - شانزدهم 16

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 37 - سی و هفتم

فصل دوم قسمت - هفدهم 17

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 38 - سی و هشتم

فصل دوم قسمت - هیجدهم 18 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 39 - سی و نهم

 فصل دوم قسمت - نوزدهم 19

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 40 - چهل

 فصل دوم قسمت - بیستم 20

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 

اسامی بازیگران سریال می خواهم زنده بمانم قسمت اول تا آخر 

 

علی شادمان ، مهران احمدی

 

کارگردان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت اول تا آخر  : شهرام شاه حسینی | ژانر سریال می خواهم زنده بمانم قسمت اول تا آخر  : اجتماعی / درام

 

مدت زمان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت اول تا آخر  : 90 دقیقه 

 

خلاصه داستان سریال می خواهم زنده بمانم :

 

سریال نایس : «می خواهم زنده بمانم» قصه ای در دل افتخارات پر شمار دهه 60

 

حواشی و سایر عوامل قسمت اول تا آخر سریال می خواهم زنده بمانم

 

تهیه کنندگی این اثر بر عهده محمد شایسته می باشد .

 

Danlod Film Irani, بازیگران سریال می خواهم زنده بمانم, دانلود تله سریال می خواهم زنده بمانم, دانلود سریال ایرانی, دانلود سریال جدید, دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با کیفیت 1080p, دانلود می خواهم زنده بمانم, دانلود مستقیم سریال می خواهم زنده بمانم, سریال می خواهم زنده بمانم, سریال می خواهم زنده بمانم 720p HD, سریال می خواهم زنده بمانم رایگان, می خواهم زنده بمانم, نسخه اصلی سریال می خواهم زنده بمانم,

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با کیفیت 480 ,دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با کیفیت 720 ,دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با کیفیت 1080 HQ, دانلود سریال می خواهم زنده بمانم با کیفیت BLURAY, دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم ,خلاصه داستان سریال می خواهم زنده بمانم,دانلود سریال خارجی,دانلود سریال با کیفیت عالی,دانلود سریال ترسناک,دانلود سریال اکشن,دانلود سریال مهیج,دانلود سریال سانسور شده,دانلود سریال درام,دانلود سریال عاشقانه,دانلود سریال خانوادگی,

 

بنا به درخواست صاحب اثر لینکهای دانلود رایگان حذف گردید و لینک قانونی و حلال اضافه شد

 

 • فیلم کت چرمی Kote charmy
 • دانلود سريال گناه فرشته قسمت نهم 9
 • دانلود سريال دفتر یادداشت قسمت سيزدهم 13
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • گناه فرشته
 • دانلود رايگان سريال نیسان آبی2 قسمت سيزدهم 13
 • دانلود سريال مرداب قسمت بيستم 20
 • سریال ناتو قسمت 9
 • دانلود سريال داوینچیز قسمت دوازدهم 12
 • پوست شیر
 • زودیاک - فصل دوم - دانلود قسمت دوم
 • دانلود سريال پدر خوانده فصل سوم قسمت اول 1
 • اسکار رئالیتی شو - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سریال سقوط
1399.11.29
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول سریال سو و شون بزودی منتشر خواهد شد