جستجو

سریال جنگل آسفالت

قسمت اول تا آخر سريال دیو و ماه پیشونی

سریال دیو و ماه پیشونی - تمام قسمت ها - « دیو و ماه پیشونی » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی حسین قناعت است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال دیو و ماه پیشونی تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال دیو و ماه پیشونی

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال دیو و ماه پیشونی ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال دیو و ماه پیشونی

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

  دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 1 - اول

تاریخ انتشار : سه شنبه 16 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 1 دیو وماه پیشونی

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 2 - دوم

تاریخ انتشار : سه شنبه 23 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 2 دیو وماه پیشونی

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 3 - سوم

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دیو وماه پیشونی قسمت 3

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 4 - چهارم

تاریخ انتشار : سه شنبه 8 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دیو و ماه پیشونی قسمت 4

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 5 - پنجم

تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 5 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 6 - ششم

تاریخ انتشار : سه شنبه 22 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 6 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 7 - هفتم

تاریخ انتشار : سه شنبه 29 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 7 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 8 - هشتم

تاریخ انتشار : سه شنبه 5 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 8 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 9 - نهم

تاریخ انتشار : سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

ساعت 8 صبح

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

قسمت 9 دیو و ماه پیشونی

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 10 - دهم

تاریخ انتشار : سه شنبه 19 اردیبهشت 1402

ساعت 8 صبح

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

قسمت 10 دیو و ماه پیشونی

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

قسمت 11 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 12 - دوازدهم

تاریخ انتشار : سه شنبه 2 خرداد  1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

قسمت 12 دیو و ماه پیشونی

 

  

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 13 - سیزدهم

تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد  1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

قسمت 13 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 14 - چهاردهم

تاریخ انتشار : سه شنبه 16 خرداد  1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان قسمت چهاردهم 14 دیو و ماه پیشونی

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد  1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان قسمت 15 دیو و ماه پیشونی

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 21 - بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 22 - بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 23 - بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 24 - بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 25 - بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 26 - بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 27 - بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 28 - بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 29 - بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 30 - سی

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 31 - سی و یکم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 32 - سی و دوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 33 - سی و سوم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 34 - سی و چهارم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 35 - سی و پنجم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 36 - سی و ششم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 37 - سی و هفتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 38 - سی و هشتم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 39 - سی و نهم

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت 40 - چهل

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


سریال نمایش خانگی دیو و ماه پیشونی چند قسمت است ؟

تعداد قسمت های سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon ، توسط حسین قناعت ، سی قسمت اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود .  

سریال نمایش خانگی دیو و ماه پیشونی چه روزهایی پخش می شود ؟

سریال دیو و ماه پیشونی the demon and the forehead moon در روزهای سه شنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

  عوامل سریال دیو و ماه پیشونی

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال دیو و ماه پیشونی را حسین قناعت نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری حسین قناعت به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال دیو و ماه پیشونی هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!  

در لیست بازیگران سریال دیو و ماه پیشونی نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. علی صادقی ، افسانه بایگان ، حسن پور شیرازی ، لیلا اوتادی ، رامین ناصر نصیر ، میرطاهر مظلومی ، سیاوش چراغی پور ، احمد رضا اسعدی ، بهزاد خرازی ، نگین معتضدی ، ستایش موسوی ، نیلوفر شهیدی ، علی کاظمی ، الهام جدی ، سارا موسوی ، پارسیا شکوری ، عسل قرایی ، آتش تقی پور ، مهرداد حسن پور ، علی زیادی ، غلام قلندری ، الهه محمودی یکتا ، یوسف صادقی ، ساحل بکرانی ، یزدان کوکبی صبا ، از جمله بازیگرانی هستند که در سریال دیو و ماه پیشونی نقش آفرینی می کنند ؛ 

تهیه کننده سریال دیو و ماه پیشونی مهدی یاری و مدیر فیلمبرداری پروژه بر عهده محمد حسن پور است.  

ژانر سریال دیو و ماه پیشونی 

دیو و ماه پیشونی بر اساس یکی از افسانه های کهن ایرانی نگاشته شده است . در خلاصه داستان این سریال آمده است ، ماه پیشونی همراه با یکی از نوادگان ارژنگ دیو که در داستان های شاهنامه با رستم دستان جنگیده بود ، در فضایی فانتزی و شاد ، همسفر می شود . سفری در دنیای امروز ، برای کودک درون همه افراد خانواده و ... پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال دیو و ماه پیشونی را دنبال کنید. 

شروع پخش سریال دیو و ماه پیشونی 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال دیو و ماه پیشونی کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، مجموعه دیو و ماه پیشونی ، به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی مهدی یاری ، فروردین 1400 در سکوت خبری ، آغاز شده و روزهای پایان تصویر برداری خود را طی می کند . اولین قسمت این سریال تابستان 1400 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال دیو و ماه پیشونی به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری از جمله کودک و بزرگسال را به سمت خود جذب کند. 

حواشی سریال دیو و ماه پیشونی 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به این موضوع که صادق یاری ، مجری طرح دیو و ماه پیشونی است و مذاکرات برای پخش سراسری این سریال ، از طریق پلتفرم های داخلی ، در حال انجام است . 

سرمایه گذار این مجموعه پر بازیگر ، موسسه سرو رسانه پارسیان است . 

تیزر دیو و ماه پیشونی

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد . 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال دیو و ماه پیشونی پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

فیلم و سریال تصادفی


1400.05.12
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 11 پسر دلفینی منتشر شد .