جستجو

سریال جنگل آسفالت

قسمت اول تا آخر سريال مترجم

سریال مترجم Translator- تمام قسمت ها - « مترجم Translator» عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی بهرام توکلی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال مترجم تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

قسمت اول تا آخر سریال مترجم

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال مترجم Translator، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال مترجم Translator

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال مترجم

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت اول مترجم

 

 

 

 

دانلود سریال مترجم Translator قسمت دوم 2

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 2 مترجم

 

 

 

 

 

 دانلود سریال مترجم Translator قسمت سوم 3 

تاریخ انتشار : ساعت 8 شب چهارشنبه 12 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 3 مترجم

 

 

 

دانلود سریال مترجم Translator قسمت چهارم 4

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

مترجم قسمت 4

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 بهمن 1401 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

مترجم قسمت 5

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

مترجم قسمت 6

 

 

 

 

 

قسمت هفتم 7 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

مترجم قسمت 7

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 اسفند 1401 ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

مترجم قسمت 8

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال مترجم Translator

تاریخ انتشار :  چهارشنبه 24 اسفند 1401 ساعت 8 شب 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

 

قسمت 9 مترجم

 

 

قسمت دهم 10 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 10 مترجم

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 11 مترجم

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال مترجم

 

تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 12 مترجم

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 13 مترجم

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال مترجم Translator 

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال مترجم Translator

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

این روزها با افزایش مخاطبان نمایش خانگی ، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. مترجم Translator سریالی است که از 1401 پخش آن شروع می شود. در ادامه ، اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال مترجم هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سریال نمایش خانگی مترجم چند قسمته ؟

تعداد قسمت های سریال مترجم Translator ، توسط بهرام توکلی ، سی قسمت اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود .  

سریال نمایش خانگی مترجم چه روزهایی پخش میشه ؟

سریال مترجم Translator در روزهای شنبه 20 ( 8 شب ) که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

 

عوامل سریال مترجم Translator

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال مترجم Translator را بهرام توکلی نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری بهرام توکلی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال مترجم Translator هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

در لیست بازیگران سریال مترجم Translator نام بازیگران مطرحی مانند صابر ابر، مهرانه مهین ترابی، مهتاب ثروتی و مجتبی پیرزاده و گروهی از چهره های تازه به چشم می خورد که بزودی اسامی آنها از فیلم نایس اعلام می گردد . 

ژانر سریال مترجم Translator

ژانر این سریال درام معمایی است که در خلاصه آن آمده است که داستان این سریال درباره ی یک مترجم Translator جوان است که در شغلش مسیر های تازه ای را کشف می کند و رفتن در این مسیر های پر پیچ و خم ، باعث می شود تا او به رازی خانوادگی پی ببرد که بر زندگی آینده خود و خانواده اش سایه می اندازد . سایه ای که می تواند آرامش یک شهر را تهدید کند . 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال مترجم Translator با توجه به نیاز جوانان نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

نویسنده سریال مترجم به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال مترجم را دنبال کنید.

شروع پخش سریال مترجم Translator

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال مترجم Translator کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال مترجم از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال بهمن 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال مترجم Translator به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

حواشی سریال مترجم Translator

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به اینکه ملکان و توکلی در جستجوی قبلی خود فیلمهای سینمایی مانند «روز صفر» ، «غلامرضا تختی» ، «تنگه ابوقریب» ، «آسمان زرد کم عمق» ، و «اینجا بدون من» را ساخته که با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

این سریال که نخستین تجربه سریال سازی بهرام توکلی محسوب می‌شود .

بهرام توکلی سریال «مترجم Translator» را براساس فیلمنامه‌ای از خودش به تهیه‌کنندگی سعید ملکان جلوی دوربین برده است. این دو پیش از این در مقام کارگردان و تهیه‌کننده فیلم «آسمان زرد کم عمق»، «بیگانه»،«تنگه ابوقریب» و «غلامرضا تختی» را به اتفاق تهیه و تولید کرده‌اند.

تهیه کننده سریال مترجم Translator سعید ملکان است.  

تیزر مترجم Translator

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان سریال مترجم Translator خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال مترجم Translator پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

مترجم قسمت اول , مترجم قسمت 2 , دانلود مترجم قسمت سوم , دانلود رایگان مترجم قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم مترجم , قسمت ششم مترجم , قسمت 7 مترجم , دانلود رایگان قسمت هشتم مترجم , سریال مترجم قسمت نهم , قسمت دهم سریال مترجم , لینک قسمت یازدهم مترجم دانلود سریال مترجم قسمت دوازدهم , مترجم سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم مترجم , دانلود حلال قسمت پانزدهم مترجم , دانلود مجانی قسمت شانزدهم مترجم , خرید قسمت هفدهم مترجم , زمان پخش قسمت هجدهم مترجم , سایت رایگان مترجم قسمت نوزدهم , مترجم 20 ,

دانلود سریال مترجم , دانلود مترجم 21 , داستان سریال مترجم , قسمت بیست و دو مترجم , سریال مترجم چند قسمته , مترجم قسمت 23 , سریال مترجم چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود مترجم 24 , سریال مترجم چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 مترجم , لینک مترجم بیست و شش , قسمت 27 مترجم , قسمت بیست و هشتم مترجم رایگان , مترجم 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 مترجم 

 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال مترجم

 

1400.10.20
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول پدرخوانده فصل سوم منتشر شد .