جستجو

سریال جنگل آسفالت

قسمت اول تا آخر سريال پوست شیر

دانلود پشت صحنه سریال پوست شیر

 دانلود قسمت دوم 2 سریال پوست شیر - پشت صحنه 

 تاریخ انتشار : 6 مهر 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان پشت صحنه پوست شیر قسمت 2 دوم

 

 

 دانلود قسمت اول 1 سریال پوست شیر - پشت صحنه 

 تاریخ انتشار : 5 مهر 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان پوست شیر - پشت صحنه قسمت 1

 

 

سریال پوست شیر - تمام قسمت ها - « پوست شیر » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی جمشید محمودی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال پوست شیر تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .  

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال پوست شیر ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال پوست شیر 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 دانلود قسمت اول 1 سریال پوست شیر

 تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 1 پوست شیر

 

 دانلود قسمت دوم 2 سریال پوست شیر

 تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 2 پوست شیر

 

 

 دانلود قسمت سوم 3 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت 3 پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت چهارم 4 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 4 پوست شیر

 

 

 دانلود قسمت پنجم 5 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 5 پوست شیر

 

 

 دانلود قسمت ششم 6 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : 24 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 6 پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت هفتم 7 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : 18 آبان 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت 7 پوست شیر

 

  

دانلود قسمت هشتم 8 سریال پوست شیر 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 8 پوست شیر

  

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال پوست شیر

 فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 1

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 آذر 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 9 پوست شیر یا قسمت 1 از فصل دوم پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت دهم 10 سریال پوست شیر

 فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 2

تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 2 پوست شیر فصل 2 یا قسمت 10 پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت يازدهم 11 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 3

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 دی 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 3 از فصل 2 پوست شیر یا همان قسمت 11 پوست شیر

 

 

 دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 4

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 دی 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 4 پوست شیر از فصل دوم یا قسمت 12 پوست شیر

 

  

 دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 5

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 دی 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 5 پوست شیر از فصل دوم یا همان قسمت 13 پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 6

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 6 پوست شیر فصل دوم یا همان قسمت 14 پوست شیر

  

 

 دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 7

 

تاریخ انتشار : ساعت 8 صبح چهارشنبه 12 بهمن 1401  

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 7 پوست شیر فصل دوم

  

 

 دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال پوست شیر

فصل دوم سریال پوست شیر قسمت 8

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 بهمن 1401  

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 16 پوست شیر یا همان قسمت 8 پوست شیر فصل دوم

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال پوست شیر 

فصل سوم سریال پوست شیر قسمت 1

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 اسفند 1401

ساعت 8 صبح 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

فصل سوم قسمت 1 پوست شیر

 

  

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر قسمت 2

تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 اسفند 1401  

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

قسمت 2 از فصل 3 یا همان قسمت 18 پوست شیر

  

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 3 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 اسفند 1401 ساعت 8 صبح

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 3 پوست شیر فصل 3

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 4 

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 20 پوست شیر

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 5

تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 21 پوست شیر

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 6  

تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پوست شیر قسمت 22

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 7

تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 7 پوست شیر

 

 

 

توجه

قسمت 8 سریال پوست شیر یا همان قسمت 24 سریال پوست شیر ساعت 20 ( 8 شب ) چهارشنبه 30 فروردین 1402 منتشر شد .

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال پوست شیر

 فصل سوم سریال پوست شیر

قسمت 8 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فروردین 1402 ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 8 پوست شیر

 

 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال پوست شیر

 ****** توجه ******

قسمت جدید سریال «پوست شیر» همزمان با عرضه در فیلم نایس در پنج پردیس سینمایی در تهران روی پرده می‌رود.
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ قسمت پنجم از فصل سوم سریال «پوست شیر» در سانس ۱۴ در پنج پردیس سینمایی شهر تهران به نمایش درمی‌آید.

همچنین این قسمت از سریال که در هفته‌های پیش ساعت ۸ صبح عرضه می‌شد، در این قسمت همزمان با نمایش در سینماها در ساعت ۱۴ عرضه می‌شود.

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. پوست شیر سریالی است که از شهریور 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال پوست شیر هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

سریال نمایش خانگی پوست شیر چند قسمت است ؟

تعداد قسمت های سریال پوست شیر lion skin ، توسط جمشید محمودی ، بیست و چهار 24 قسمت و در 3 فصل 8 قسمتی اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود . 

 

سریال نمایش خانگی پوست شیر چه روزهایی پخش می شود ؟

سریال پوست شیر lion skin در روزهای چهارشنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

عوامل سریال پوست شیر

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال پوست شیر را جمشید محمودی نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری جمشید محمودی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال پوست شیر هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

 

در لیست بازیگران سریال پوست شیر نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. شهاب حسینی، پردیس احمدیه، هادی حجازی‌ فر، پانته‌ آ بهرام، بابک کریمی , بانیپال شومون , مهرداد صدیقیان , نیلوفر کوخانی ، علیرضا کمالی ، علی اوسیوند ، احسان امانی ، بهزاد خلج از جمله بازیگرانی هستند که در سریال پوست شیر نقش آفرینی می کنند ؛

 

 با انتشار قسمت هشتم از فصل دوم «پوست شیر» در روز چهارشنبه 19 بهمن 1401، انتشار این فصل از سریال تحسین‌شده جمشید محمودی به پایان رسید.

پخش فصل سوم «پوست شیر» از چهارشنبه 10 اسفند 1401 به‌طور اختصاصی در پلتفرم فیلم‌نایس آغاز خواهد شد.

«پوست شیر» درامی اجتماعی به کارگردانی جمشید محمودی است. فیلمنامه این سریال را جمشید محمودی و رضا بهاروند نوشته‌اند و تهیه «پوست شیر» هم بر عهده نوید محمودی است. شهاب حسینی، هادی حجازی‌فر، پانته‌آ بهرام، علیرضا کمالی، مهرداد صدیقیان، پردیس احمدیه و ژیلا شاهی از جمله بازیگران «پوست شیر» محسوب می‌شوند

 

 

 

 

ژانر سریال پوست شیر

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال پوست شیر با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد. این سریال که داستان یک پلیس آگاهی را با بازی شهاب حسینی روایت می کند در ژانر درام ملتهب ساخته شده است.

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال پوست شیر به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال پوست شیر را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش سریال پوست شیر

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال پوست شیر کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال پوست شیر از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال شهریور ماه 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال پوست شیر به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

سریال پوست شیر در 3 فصل 8 قسمتی پخش میشود که شروع فصل دوم این سریال ، از روز چهارشنبه 30 آذر ماه 1401 است و در 8 قسمت منتشر خواهد شد . فصل سوم سریال پوست شیر نیز در 8 قسمت آماده شده که بزودی پخش آن آغاز خواهد شد .  اگر شما هم یکی از طرفداران این سریال متفاوت هستید ، فیلم این صفحه را به بوک مارک مرورگر خود اضافه کنید تا به محض انتشار سریال پوست شیر و فعال شدن لینک های دانلود سریال پوست شیر قسمت نهم 9 ( فصل دوم سریال پوست شیر قسمت اول 1 ) ، قبل از همه ، قسمت جدید این سریال را مشاهده نمایید . 

 

تیزر پوست شیر

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال پوست شیر پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

پوست شیر قسمت اول , پوست شیر قسمت 2 , دانلود پوست شیر قسمت سوم , دانلود رایگان پوست شیر قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم پوست شیر , قسمت ششم پوست شیر قسمت 7 پوست شیر , دانلود رایگان قسمت هشتم پوست شیر , سریال پوست شیر قسمت نهم , قسمت دهم سریال پوست شیر , لینک قسمت یازدهم پوست شیر , دانلود سریال پوست شیر قسمت دوازدهم , پوست شیر سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم پوست شیر , دانلود حلال قسمت پانزدهم پوست شیر , دانلود مجانی قسمت شانزدهم پوست شیر , خرید قسمت هفدهم پوست شیر , زمان پخش قسمت هجدهم پوست شیر سایت رایگان پوست شیر قسمت نوزدهم , پوست شیر 20 ,

دانلود سریال پوست شیر , دانلود پوست شیر 21 , داستان سریال پوست شیر , قسمت بیست و دو پوست شیر , سریال پوست شیر چند قسمته , پوست شیر قسمت 23 , سریال پوست شیر چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود پوست شیر 24 , سریال پوست شیر چند قسمت است 

1401.06.08
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول پدرخوانده فصل سوم منتشر شد .