جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - تمام قسمت ها - « رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 28 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 1 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 5 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 2 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 12 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت سوم پدرخوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 19 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 4 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 26 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 5 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 3 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 6 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدر خوانده قسمت 7

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 17 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 8 پدر خوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 24 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 9

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 10

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 11

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 12

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

تاریخ انتشار : دوشنبه 22 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

پدر خوانده قسمت 13

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 29 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود پدرخوانده قسمت 14

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 7 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 15

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 14 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 16 پدرخوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 • سريال دادزن قسمت سوم 3
 • سريال سرگیجه قسمت بيستم 20
 • قسمت اول تا آخر سريال دست به مهره
 • سريال قهوه ترک قسمت دوم 2
 • رئالیتی شو پدر خوانده
 • سريال دیو و ماه پیشونی قسمت سيزدهم 13
 • سريال آمستردام قسمت دوم 2
 • سريال آکتور قسمت نوزدهم 19
 • سیاهچاله 7
 • پوست شیر
 • سريال رهایم کن قسمت شانزدهم 16
 • سريال رئالیتی شو ارتش سری قسمت شانزدهم 16
 • سريال منتالیست قسمت نهم 9
 • دانلود قسمت پنج نیوکمپ
 • سریال سقوط
 • برنامه تی ان تی قسمت نهم 9
 • سريال ترکیبی مهمونی قسمت دوازدهم 12
 • سریال ناتو قسمت 6
 • آوای جادویی 12

 

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا سریالی است که از پائیز و زمستان 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا را سعید ابوطالب نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری سعید ابوطالب به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!  

در لیست بازیگران سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد.

در این رئالیتی شو جدید که بواسطه سناریو بسیار زیبا و حرفه ای اش از سوی پلیرهای حرفه ای مافیا و بازیگران مورد ستایش قرار گرفته است، کامبیز دیرباز گردانندگی را بعهده دارد و بازیگران زیادی از جمله بهترین بازیگران مجموعه شب های مافیا نیز حضور دارند از جمله :
مجید واشقانی / امیرعلی نبویان / بهاره افشاری / حسین سلیمانی / بهنام تشکر / ترلان پروانه / پژمان بازغی / امیر حسین رستمی / امیر مهدی ژوله / کامران تفتی / علی صبوری / سمیرا حسن پور/ 
بیژن بنفشه خواه / شکیب شجره / عباس غزالی / سیما تیرانداز / صحرا اسدالهی / امیر حسین مدرس / معین ضد ( زندی ) / سید جواد هاشمی / سپند امیر سلیمانی / کمند امیرسلیمانی / حدیث میر امینی
فرزاد حسنی / باربد بابایی / علی صالحی / ارسلان قاسمی / السا فیروز آذر / محمد نادری / میثم درویشان پور / شیدا یوسفی / امیر کربلایی زاده / هومن خیاط / نیکی میربها / ابوالفضل همراه / کیمیا بابایان
مجتبی پوربخش / حسام‌ محمودی 
از جمله بازیگرانی هستند که در سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا نقش آفرینی می کنند ؛ 

 

ژانر سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از نیاز های این قشر وجود ندارد. داستان سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

یک سناریو هیجان انگیز ۱۱ نفره شامل دو مافیا و یک پدرخوانده قدرتمند و هفت شهروند و یک نوستراداموس! "پدرخوانده" سناریوی بازی حرفه ای مافیاست.
این بازی برای رئالیتی شوی پدرخوانده یازده نفره و با نقش های زیر انجام می شود:

نقش مستقل : نوستراداموس / تیم مافیا : پدرخوانده ، ماتادور ، ساول گودمن / شهروندها : دکتر واتسون ، لئون (حرفه ای) ، همشهری کین ،کنستانتین و شهروندان ساده
 در این بازی پنج کارت حرکت آخر وجود دارد بنام های :  سکوت بره ها / دستبند / افشای هویت / ذهن زیبا / تغییر چهره (face off)

گروه مافیا: پدرخوانده . ماتادور . ساول گودمن

شهروندان: کنستانتین . لئون حرفه‌ای . همشهری کین . دکتر واتسون

نقش مستقل: نوستراداموس

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا را دنبال کنید. 

شروع پخش سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال پائیز و زمستان 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند. 

حواشی سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به استفاده از فناوری ضبط ۳۶۰ درجه برای اولین بار در رئالیتی شو پدرخوانده، مافیا به روایت سعید_ابوطالب . این فناوری برای تسلط بیشتری گروه داوری بر روند بازی و جلوگیری از هرگونه تقلب تعبیه شده است!
شما میتوانید توسط دستگاه های هوشمند ویا حتی عینک های واقعیت مجازی، فینال را بدون کات و لحظه به لحظه دنبال کنید!

 تصویربرداری فصل اول پدرخوانده ، مافیا به روایت سعید_ابوطالب پایان یافت.

در حالی که فصل اول از مجموعه رئالیتی شو جدید سعید ابوطالب با نام پدرخوانده در مراحل تدوین قرار دارد، فصول جدید ان در حال ساخت است.

 

تیزر رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت منتشر شده را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

پدر خوانده - مافیا قسمت اول پدر خوانده - مافیا قسمت 2 , دانلود پدر خوانده - مافیا قسمت سوم دانلود رایگان پدر خوانده - مافیا قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم پدر خوانده - مافیا قسمت ششم پدر خوانده - مافیا , قسمت 7 پدر خوانده - مافیا دانلود رایگان قسمت هشتم پدر خوانده - مافیا , سریال پدر خوانده - مافیا قسمت نهم , قسمت دهم سریال پدر خوانده - مافیا , لینک قسمت یازدهم پدر خوانده - مافیا , دانلود سریال پدر خوانده - مافیا قسمت دوازدهم , پدر خوانده - مافیا سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم پدر خوانده - مافیا , دانلود حلال قسمت پانزدهم پدر خوانده - مافیا , دانلود مجانی قسمت شانزدهم پدر خوانده - مافیا , خرید قسمت هفدهم پدر خوانده - مافیا زمان پخش قسمت هجدهم پدر خوانده - مافیا سایت رایگان پدر خوانده - مافیا قسمت نوزدهم , پدر خوانده - مافیا 20 ,

دانلود سریال پدر خوانده - مافیا , داستان سریال پدر خوانده - مافیا , سریال پدر خوانده - مافیا چند قسمته , سریال پدر خوانده - مافیا چه روزهایی پخش میشه , سریال پدر خوانده - مافیا چند قسمت است  , دانلود پدر خوانده - مافیا 21 قسمت بیست و دو پدر خوانده - مافیا ,  پدر خوانده - مافیا قسمت 23 ,  لینک دانلود پدر خوانده - مافیا 24 , لینک رایگان قسمت 25 پدر خوانده - مافیا , لینک پدر خوانده - مافیا بیست و شش , قسمت 27 پدر خوانده - مافیا , قسمت بیست و هشتم پدر خوانده - مافیا رایگان , پدر خوانده - مافیا 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 پدر خوانده - مافیا

قسمت 7 پدرخوانده

 

1401.06.25
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 2 سریال قهوه ترک منتشر شد