جستجو

سریال داریوش

دانلود قسمت اول تا آخر رئالیتی شو پدرخوانده 3

سریال رئالیتی شو پدرخوانده 3- تمام قسمت ها - « رئالیتی شو پدرخوانده 3، » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، تمام شده .

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل سوم

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 پدرخوانده 

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 تیر 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 12

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 پدرخوانده فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 تیر 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت 11 یازدهم

 

 

دانلود قسمت دهم 10 پدرخوانده

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 تیر 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت 10 دهم

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 پدرخوانده 

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 7 تیر 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت 9 نهم

 

 

 دانلود قسمت هشتم 8 پدرخوانده

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 31 خرداد 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت 8 هشتم

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 پدرخوانده 

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 خرداد 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده فصل سوم قسمت 7

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 پدرخوانده 

فصل سوم

تاریخ انتشار : 17 خرداد 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت 6

 

 

 دانلود پدرخوانده قسمت پنجم 5 

فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 10 خرداد 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 قسمت 5

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 پدرخوانده

 فصل سوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3- قسمت 4 چهارم

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 - قسمت سوم 3

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 رئالیتی شو پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3 قسمت دوم 2

 

 

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده فصل سوم

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 3=قسمت 1 اول

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


 

سریال رئالیتی شو پدرخوانده 2- تمام قسمت ها - « رئالیتی شو پدرخوانده 2، » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، تمام شده .

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل دوم

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو پدرخوانده 2 ، مافیا

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 آذر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان پدر خوانده 2 قسمت 18

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو پدرخوانده 2 ، مافیا

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 آذر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان پدر خوانده 2 قسمت 17

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 16

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 15

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 14

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 پدرخوانده  فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 4 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 13

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 -قسمت 12

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 پدرخوانده فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 11

 

 

دانلود قسمت دهم 10 پدرخوانده

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 10 دهم

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده - فصل 2 - قسمت 9 نهم

 

 

 دانلود قسمت هشتم 8 پدرخوانده

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 30 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 8 هشتم

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 - قسمت 7 هفتم

 

 

دانلود قسمت ششم 6 پدرخوانده 

فصل دوم

تاریخ انتشار : 16 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2- قسمت 6

 

 

 دانلود پدرخوانده قسمت پنجم 5 

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 شهریور 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

 

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 5 پنجم

 

 دانلود قسمت چهارم 4 پدرخوانده

 فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 شهریور 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان پدرخوانده 2 قسمت 4 چهارم

 

 دانلود قسمت سوم 3 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 مرداد 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان پدرخوانده قسمت 3 سوم فصل دوم 

 

 دانلود قسمت دوم 2 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 مرداد 1402 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 2 پدرخوانده 2

  

دانلود قسمت اول 1 پدرخوانده

فصل دوم 

تاریخ انتشار : پنجشنبه 12 مرداد 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان پدرخوانده فصل دوم قسمت 1 اول 

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 28 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 1 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 5 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 2 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 12 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت سوم پدرخوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 19 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 4 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 26 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 5 پدر خوانده

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 3 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 6 پدرخوانده

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدر خوانده قسمت 7

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 17 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 8 پدر خوانده

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 24 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 9

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 10

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 11

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

پدر خوانده قسمت 12

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

تاریخ انتشار : دوشنبه 22 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

پدر خوانده قسمت 13

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 29 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود پدرخوانده قسمت 14

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 7 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

پدرخوانده قسمت 15

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 14 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 16 پدرخوانده

 

 

 

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول سریالی است که از پائیز و زمستان 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول را سعید ابوطالب نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری سعید ابوطالب به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!  

در لیست بازیگران سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد.

در این رئالیتی شو جدید که بواسطه سناریو بسیار زیبا و حرفه ای اش از سوی پلیرهای حرفه ای فصل اول و بازیگران مورد ستایش قرار گرفته است، کامبیز دیرباز گردانندگی را بعهده دارد و بازیگران زیادی از جمله بهترین بازیگران مجموعه شب های فصل اول نیز حضور دارند از جمله :
مجید واشقانی / امیرعلی نبویان / بهاره افشاری / حسین سلیمانی / بهنام تشکر / ترلان پروانه / پژمان بازغی / امیر حسین رستمی / امیر مهدی ژوله / کامران تفتی / علی صبوری / سمیرا حسن پور/ 
بیژن بنفشه خواه / شکیب شجره / عباس غزالی / سیما تیرانداز / صحرا اسدالهی / امیر حسین مدرس / معین ضد ( زندی ) / سید جواد هاشمی / سپند امیر سلیمانی / کمند امیرسلیمانی / حدیث میر امینی
فرزاد حسنی / باربد بابایی / علی صالحی / ارسلان قاسمی / السا فیروز آذر / محمد نادری / میثم درویشان پور / شیدا یوسفی / امیر کربلایی زاده / هومن خیاط / نیکی میربها / ابوالفضل همراه / کیمیا بابایان
مجتبی پوربخش / حسام‌ محمودی 
از جمله بازیگرانی هستند که در سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول نقش آفرینی می کنند ؛ 

 

ژانر سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از نیاز های این قشر وجود ندارد. داستان سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

یک سناریو هیجان انگیز ۱۱ نفره شامل دو فصل اول و یک پدرخوانده قدرتمند و هفت شهروند و یک نوستراداموس! "پدرخوانده" سناریوی بازی حرفه ای فصل اولست.
این بازی برای رئالیتی شوی پدرخوانده یازده نفره و با نقش های زیر انجام می شود:

نقش مستقل : نوستراداموس / تیم فصل اول : پدرخوانده ، ماتادور ، ساول گودمن / شهروندها : دکتر واتسون ، لئون (حرفه ای) ، همشهری کین ،کنستانتین و شهروندان ساده
 در این بازی پنج کارت حرکت آخر وجود دارد بنام های :  سکوت بره ها / دستبند / افشای هویت / ذهن زیبا / تغییر چهره (face off)

گروه فصل اول: پدرخوانده . ماتادور . ساول گودمن

شهروندان: کنستانتین . لئون حرفه‌ای . همشهری کین . دکتر واتسون

نقش مستقل: نوستراداموس

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول را دنبال کنید. 

شروع پخش سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال پائیز و زمستان 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند. 

حواشی سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به استفاده از فناوری ضبط ۳۶۰ درجه برای اولین بار در رئالیتی شو پدرخوانده، فصل اول به روایت سعید_ابوطالب . این فناوری برای تسلط بیشتری گروه داوری بر روند بازی و جلوگیری از هرگونه تقلب تعبیه شده است!
شما میتوانید توسط دستگاه های هوشمند ویا حتی عینک های واقعیت مجازی، فینال را بدون کات و لحظه به لحظه دنبال کنید!

 تصویربرداری فصل اول پدرخوانده ، فصل اول به روایت سعید_ابوطالب پایان یافت.

در حالی که فصل اول از مجموعه رئالیتی شو جدید سعید ابوطالب با نام پدرخوانده در مراحل تدوین قرار دارد، فصول جدید ان در حال ساخت است.

 

تیزر رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، فصل اول پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت منتشر شده را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

پدر خوانده - فصل اول قسمت اول پدر خوانده - فصل اول قسمت 2 , دانلود پدر خوانده - فصل اول قسمت سوم دانلود رایگان پدر خوانده - فصل اول قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم پدر خوانده - فصل اول قسمت ششم پدر خوانده - فصل اول , قسمت 7 پدر خوانده - فصل اول دانلود رایگان قسمت هشتم پدر خوانده - فصل اول , سریال پدر خوانده - فصل اول قسمت نهم , قسمت دهم سریال پدر خوانده - فصل اول , لینک قسمت یازدهم پدر خوانده - فصل اول , دانلود سریال پدر خوانده - فصل اول قسمت دوازدهم , پدر خوانده - فصل اول سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم پدر خوانده - فصل اول , دانلود حلال قسمت پانزدهم پدر خوانده - فصل اول , دانلود مجانی قسمت شانزدهم پدر خوانده - فصل اول , خرید قسمت هفدهم پدر خوانده - فصل اول زمان پخش قسمت هجدهم پدر خوانده - فصل اول سایت رایگان پدر خوانده - فصل اول قسمت نوزدهم , پدر خوانده - فصل اول 20 ,

دانلود سریال پدر خوانده - فصل اول , داستان سریال پدر خوانده - فصل اول , سریال پدر خوانده - فصل اول چند قسمته , سریال پدر خوانده - فصل اول چه روزهایی پخش میشه , سریال پدر خوانده - فصل اول چند قسمت است  , دانلود پدر خوانده - فصل اول 21 قسمت بیست و دو پدر خوانده - فصل اول ,  پدر خوانده - فصل اول قسمت 23 ,  لینک دانلود پدر خوانده - فصل اول 24 , لینک رایگان قسمت 25 پدر خوانده - فصل اول , لینک پدر خوانده - فصل اول بیست و شش , قسمت 27 پدر خوانده - فصل اول , قسمت بیست و هشتم پدر خوانده - فصل اول رایگان , پدر خوانده - فصل اول 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 پدر خوانده - فصل اول

قسمت 7 پدرخوانده

 

فیلم و سریال تصادفی


1401.06.25
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت نهم در انتهای شب منتشر شد .