جستجو

سریال جنگل آسفالت

سقوط قسمت اول تا آخر

سریال سقوط fall - تمام قسمت ها - « سقوط » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سجاد پهلوان زاده است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال سقوط fall تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 دانلود غير رايگان قسمت اول تا آخر سريال سقوط

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال سقوط fall ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت .

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال سقوط

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 18 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 1 سقوط

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 دی 1401

 

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 2 سقوط

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 3 سقوط

 

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 4 سقوط

 

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : ساعت 8 صبح چهارشنبه 12 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 5 سقوط

 

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

سریال سقوط قسمت 6

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

سقوط قسمت 7

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

سقوط قسمت 8

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 اسفند 1401 ساعت 8 صبح

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 9 سقوط

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال سقوط

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

سریال نمایش خانگی سقوط چند قسمته ؟

تعداد قسمت های سریال سقوط fall ، در 2 فصل 9 قسمتی اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود . هنوز خبری مبنی بر ساخت فصل سوم سریال اعلام نشده است . 

سریال نمایش خانگی سقوط چه روزهایی پخش میشه ؟

سریال سقوط fall در روزهای چهارشنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. سقوط سریالی است که از دی 1401 پخش آن شروع می شود . اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال سقوط هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال سقوط fall 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال سقوط fall را اعظم بهروز نوشته و سجاد پهلوان زاده کارگردانی کرده است. سبک کاری سجاد پهلوان زاده به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، سریال «سقوط» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده (با مشاوره محمدحسین مهدویان) است. حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال سقوط هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر! 

در لیست بازیگران سریال سقوط نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. حمید فرخ نژاد، الناز ملک، عباس جمشیدی فر، سجاد بابائی، ابتسام بغلانی، امین میری و وحید آقاپور از جمله بازیگرانی هستند که در سریال سقوط نقش آفرینی می کنند ؛

  

ژانر سریال سقوط fall 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال سقوط fall به عنوان اثری جاسوسی معرفی شده که قرار است روایتی متفاوت از داعش را در منطقه به تصویر بکشد . از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

نویسنده سریال سقوط به دنبال این بوده است که مشکلات یک جامعه و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف ، به طور کامل به نمایش بگذارد.

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال سقوط را دنبال کنید. 

 

شروع پخش سریال سقوط fall 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال سقوط fall کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال سقوط fall از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت این سریال دی ماه 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال سقوط به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند. 

 

حواشی سریال سقوط fall 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به اینکه جدای از تمام مسائل و حواشی، قسمت اول سریال، تا حدی منطبق با الگوی فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار پیش رفته است.

بخش مهمی از قسمت اول سریال «سقوط» حول روابط عاشقانه و پرهیجان «آیسان« و «ژاکان» که بعد از مدت‌ها دوری نزد همسرش برگشته و مراسم سالگرد ازدواجشان می‌گذرد. همه چیز در اوج خوشی است و این نمایش شادی با خرید کردن و پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و جشن و رقص و … پیش می‌رود. درست مانند بخش اول فیلم «شبی که ماه کامل شد» که فائزه و عبدالحمید را در موقعیت‌های شاد آشنایی و خرید پیش از ازدواج و مراسم عروسی و … می‌دیدیم.

آیسان در مواجهه با بسته‌های دلار به همسرش شک می‌کند و متوجه می‌شود یک چیزی تغییر کرده است. این شک با غیبت‌های مدام همسرش تشدید می‌شود تا اینکه با دیدن پاکتی در جیب او به نهایت خود می‌رسد. در فیلم «شبی که ماه کامل شد»، فائزه در صبح روز بعد از عروسی با آمدن پلیس جلوی در خانه و به میان آمدن نام برادر عبدالحمید شک می‌کند و این شک بعد از به دنیا آمدن فرزندش و سفر به کردستان و قرار گرفتن در معرض اتفاق‌هایی که در خانه ریگی‌ها در جریان است تشدید می‌شود.

در قسمت اول سریال سقوط ژاکان بی‌مقدمه و کاملا ناگهانی از همسرش می‌خواهد به ماه‌عسل بروند و یک هفته خوش بگذرانند. او می‌گویند دوستش در ترکیه خانه‌ای در اختیارشان می‌گذارد تا راحت باشند. این سفر گرچه مرموز است اما با موافقت آیسان روبه‌رو می‌شود. در «شبی که ماه کامل شد» عبدالحمید به بهانه زندگی بهتر و دور از مزاحمت‌های خانواده‌اش از فائزه می‌خواهد به پاکستان سفر کنند. فائزه با اینکه تردید دارد و دلش راضی نیست اما بهرحال مادرش را راضی می‌کند و به همراه برادرش روانه می‌شود.

در «سقوط»، آیسان بعد از ورود به خانه‌ای که دوست ژاکان قرار بوده یک هفته در اختیار آنها بگذارد، متوجه اتفاق‌های عجیب می‌شود. بعد از رفتن مسافرها آیسان تمام خانه را می‌گردد و مدام بر شک‌هایش اضافه می‌شود تا اینکه با تماشای برخی نشانه‌ها از ژاکان می‌خواهد برگردند. در «شبی که ماه کامل شد» هم عبدالحمید، فائزه را به خانه‌ای بزرگ و خالی می‌برد که هم شیوه چیدمان اتاق‌هایش عجیب است و هم رفت‌وآمدهایی مشکوک دارد. در اینجاست که فائزه کم‌کم رازهایی را درباره زندگی همسرش کشف می‌کند.

ژاکان در تمام مدت سعی در لاپوشانی ماجرا دارد و نمی‌خواهد آیسان چیزی از واقعیت متوجه شود. مدام دروغ می‌گوید و حتی وقتی به دوستش زنگ می‌زند از شیوه صحبت کردن او پشت تلفن مشخص است دیالوگی هماهنگ‌شده را پیش می‌برد. نهایتا وقتی با یک قرص خواب، همسرش را از مرد رد می‌کند، واقعیت را به او می‌گوید. عبدالحمید در «شبی که ماه کامل شد» هم طبق همین فرمول فائزه را با خودش همراه می‌کرد. در پاسخ به تمام کنجکاوی‌های فائزه به او دروغ می‌گفت و طوری وانمود می‌کرد انگار او متوهم است و همه چیز کاملا منطقی و درست پیش می‌رود. تا اینکه بعد از مواجهه فائزه با فیلم خشن گروهگ ریگی، بالاخره واقعیت را می‌گوید.

فائزه در «شبی که ماه کامل شد» بارها تصمیم به فرار می‌گیرد اما بالاخره زمانی که در بیمارستان فرصتی برای فرار دست می‌دهد نمی‌تواند قید دوقلوهایش را بزند و فرار کند. درواقع نوزادها دست‌وپای او را برای فرار می‌بندند. در قسمت اول «سقوط»، ژاکان وقتی متوجه باردار بودن همسرش می‌شود به او قول می‌دهد حتی یک لحظه هم از او چشم برندارد. گرچه ابتدای امر  این دیالوگ کاملا عاشقانه به نظر می‌رسد، اما بعد از مدتی متوجه می‌شویم منظورش مطیع بودن همسر و همراهی او در سوریه است. ژاکان به آیسان می‌گوید پدر نوزادی که در شکمش است یک مجاهد فی‌ سبیل‌الله است و بعد از او می‌خواهد چادر و روبنده به سر کند.

از دیگر شباهت‌ها شاید بتوان به استفاده از یک بازیگر زن چشم‌سبز برای بازی در نقش آیسان اشاره کرد؛ زنی که از اقلیمی متفاوت به سنندج آمده و در آنجا غریبه است. علاوه بر آن در سریال ژکان به عنوان مردی کُرد که کاملا به زبان مادری‌اش صحبت می‌کند معرفی می‌شود و این موارد هم تا حدی مشابه «شبی که ماه کامل شد» پیش می‌رود.طبیعی است که داستان با ورود به سوریه و پیشرفت ماجراها به سمت‌وسوی دیگری خواهد رفت اما بهرحال نمی‌شود شباهت‌های قسمت ابتدایی این سریال را به «شبی که ماه کامل شد» نادیده گرفت.

محمد رضا منصوری که پیش از این به عنوان تهیه‌کننده با محمد حسین مهدویان در ساخت فیلم «شیشلیک» همکاری داشت در این سریال هم به عنوان تهیه‌کننده حضور دارد.

 

تیزر سقوط fall

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال سقوط fall پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

سقوط قسمت اول , سقوط قسمت 2 , دانلود سقوط قسمت سوم دانلود رایگان سقوط قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سقوط , قسمت ششم سقوط , قسمت 7 سقوط , دانلود رایگان قسمت هشتم سقوط , سریال سقوط قسمت نهم , قسمت دهم سریال سقوط , لینک قسمت یازدهم سقوط دانلود سریال سقوط قسمت دوازدهم سقوط سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سقوط دانلود حلال قسمت پانزدهم سقوط , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سقوط , خرید قسمت هفدهم سقوط , زمان پخش قسمت هجدهم سقوط , سایت رایگان سقوط قسمت نوزدهم , سقوط 20 ,

دانلود سریال سقوط دانلود سقوط 21 داستان سریال سقوط قسمت بیست و دو سقوط سریال سقوط چند قسمته , سقوط قسمت 23 , سریال سقوط چه روزهایی پخش میشه لینک دانلود سقوط 24 , سریال سقوط چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سقوط , لینک سقوط بیست و شش , قسمت 27 سقوط , قسمت بیست و هشتم سقوط رایگان سقوط 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سقوط 

1401.10.19
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول پدرخوانده فصل سوم منتشر شد .