جستجو

سریال جنگل آسفالت

قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو ارتش سری

سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army - تمام قسمت ها - « رئالیتی شو ارتش سری » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد . 

 

 دانلود غير رايگان قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو ارتش سری

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت  .

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : 8 صبح یکشنبه 23 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

ارتش سری قسمت 1

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : 8 صبح یکشنبه 23 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 2 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 30 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

ارتش سری قسمت 3

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 7 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

ارتش سری قسمت 4

 

 

سری دوم ارتش سری 

گروه دوم

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو ارتش سری

قسمت اول از سری 2 ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 14 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

سری دوم ارتش سری قسمت 1

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو ارتش سری 

قسمت دوم از سری 2 ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 21 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

ارتش سری قسمت 6

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو ارتش سری 

قسمت سوم از سری 2 ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 28 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

ارتش سری قسمت 7

 

 

 

سری سوم ارتش سری 

گروه سوم

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو ارتش سری

قسمت اول از سری 3 ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 6 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 1 ارتش سری 3

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 13 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 9 ارتش سری

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 20 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 10 ارتش سری

 

 

 سری چهارم 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 27 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 11 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 31 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 12 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 10 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 13 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 14 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 15 ارتش سری

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 31 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 16 ارتش سری

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال رئالیتی شو ارتش سری

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


 

سریال نمایش خانگی رئالیتی شو ارتش سری چند قسمته ؟

تعداد قسمت های سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army ، توسط سعید ابو طالب ، در 5 فصل 13 قسمتی اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود .  

سریال نمایش خانگی رئالیتی شو ارتش سری چه روزهایی پخش میشه ؟

سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army در روزهای یکشنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

 

این روزها سریال هایی به سبک رئالیتی شو در شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند ، تعداد سریال های این چنینی در  این شبکه هم در حال افزایش است . رئالیتی شو ارتش سری سریالی است که از 23 بهمن 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال رئالیتی شو ارتش سری هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army را سعید ابوطالب نوشته و کارگردانی کرده است. سبک کاری سعید ابوطالب به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال رئالیتی شو ارتش سری هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

در لیست بازیگران سریال رئالیتی شو ارتش سری نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. غلامرضا نیکخواه، حسین رفیعی، شکیب شجره، رامین راستاد، بهنام تشکر، شقایق دهقان، بهاره قاسمی، امیر مهدی ژوله، الیکا عبدالرزاقی و فرزین محدث از جمله بازیگرانی هستند که در بخش اول سریال رئالیتی شو ارتش سری نقش آفرینی می کنند ؛  

ژانر سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از پوشش ذهن کاوشگر و باهوش این قشر وجود ندارد. داستان سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است ، این رئالیتی شو ، در حقیقت بر اساس داستان مجموعه ای به همین نام که سالیان پیش پخش می شد ، نگارش و تولید شده که در رابطه با نازی ها و ارتش آلمان در جنگ جهانی بود . از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

در این سناریو ۱۰ نفر از بازیگران در نقش‌های متفاوت پارتیزان، سرهنگ کسلر، گشتاپو، خلبان، راینهارد و... در کافه کاندید، واقع در بلژیک ۱۹۴۵ در خلال جنگ‌جهانی دوم جمع می‌شوند تا یک بازی واقعی و رئال را انجام بدهند . پیش بینی می شود به علت جذاب و معمایی و مهیج بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال رئالیتی شو ارتش سری را دنبال کنید.  

شروع پخش سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army از سال 1401 استارت خورده است و همچنان ادامه دارد. اولین قسمت این رئالیتی شو 23 بهمن ماه 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال رئالیتی شو ارتش سری به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.  

حواشی سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به گردانندگی امیرعلی نبویان با سابقه اجرا در برنامه هایی همچون مسابقه خنداننده شو برنامه خندوانه و بازی در شب‌های مافیا اشاره کرد که مطمئنا موفق خواهد بود . 

تیزر رئالیتی شو ارتش سری secret army

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال رئالیتی شو ارتش سری secret army پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

رئالیتی شو ارتش سری قسمت اول , رئالیتی شو ارتش سری قسمت 2 , دانلود رئالیتی شو ارتش سری قسمت سوم , دانلود رایگان رئالیتی شو ارتش سری قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم رئالیتی شو ارتش سری , قسمت ششم رئالیتی شو ارتش سری , قسمت 7 رئالیتی شو ارتش سری , دانلود رایگان قسمت هشتم رئالیتی شو ارتش سری , سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت نهم , قسمت دهم سریال رئالیتی شو ارتش سری , لینک قسمت یازدهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری قسمت دوازدهم , رئالیتی شو ارتش سری سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود حلال قسمت پانزدهم رئالیتی شو ارتش سری , دانلود مجانی قسمت شانزدهم رئالیتی شو ارتش سری , خرید قسمت هفدهم رئالیتی شو ارتش سری , زمان پخش قسمت هجدهم رئالیتی شو ارتش سری , سایت رایگان رئالیتی شو ارتش سری قسمت نوزدهم , رئالیتی شو ارتش سری 20 ,دانلود سریال رئالیتی شو ارتش سری , دانلود رئالیتی شو ارتش سری 21 , داستان سریال رئالیتی شو ارتش سری , قسمت بیست و دو رئالیتی شو ارتش سری , سریال رئالیتی شو ارتش سری چند قسمته , رئالیتی شو ارتش سری قسمت 23 , سریال رئالیتی شو ارتش سری چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود رئالیتی شو ارتش سری 24 , سریال رئالیتی شو ارتش سری چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 رئالیتی شو ارتش سری , لینک رئالیتی شو ارتش سری بیست و شش , قسمت 27 رئالیتی شو ارتش سری , قسمت بیست و هشتم رئالیتی شو ارتش سری رایگان , رئالیتی شو ارتش سری 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 رئالیتی شو ارتش سری  

فیلم و سریال تصادفی


1401.11.24
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 11 پسر دلفینی منتشر شد .