جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال خسوف

سریال نوبت لیلی
سریال راز بقا

سریال خسوف تمام قسمتها

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال خسوف

 

 

دانلود قسمت اول سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 23 مهر 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت اول خسوف

 

 

 

دانلود قسمت دوم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 30 مهر 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت دوم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت سوم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 7 آبان 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت سوم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت چهارم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 12 آبان 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت چهارم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت پنجم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 21 آبان 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت پنجم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت ششم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 28 آبان 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت ششم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت هفتم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 5 آذر 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت هفتم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت هشتم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 12 آذر 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت دهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 26 آذر 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت یازدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 3 دی 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 10 دی 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 17 دی 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سیزدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 24 دی 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهاردهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 1 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پانزدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 8 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت شانزدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 15 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هفدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 22 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هجدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 29 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت نوزدهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت بیستم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 6 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیستم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت بیست و یکم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 13 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و یکم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت بیست و دوم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 19 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و دوم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت بیست و سوم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 26 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و سوم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و چهارم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 25 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 12 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و پنجم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 26 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 20 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و ششم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 27 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و هفتم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 28 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و هشتم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 29 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و نهم خسوف

 

 

 

دانلود قسمت 30 سریال خسوف

 

تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سی ام خسوف

 

 

  سریال ساخت ایران 3
 • سريال جيران قسمت شانزدهم 16
 • سريال یاغی قسمت اول 1
 • سريال راز بقا قسمت يازدهم 11
 • سريال ساخت ایران فصل سوم قسمت سيزدهم 13
 • سريال نوبت لیلی قسمت هفتم 7
 • سريال مجتمع مسکونی کلیله و دمنه قسمت اول 1
 • سريال رئالیتی شو جوکر قسمت پنجم 5 فصل ششم
 • سريال ترکیبی مهمونی قسمت يازدهم 11
 • مهمونی
  جوکر

سریال خسوف - تمام قسمت ها - « خسوف » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی مازیار میری است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال خسوف تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال خسوف ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. خسوف سریالی است که از نیمه دوم سال 1400 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال خسوف هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

عوامل سریال خسوف

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال خسوف را مهدی شیرزاد و حسین تراب نژاد نوشته اند و مازیار میری کارگردانی کرده است. سبک کاری مازیار میری به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید ببینیم سریال خسوف هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

 

 

در لیست بازیگران سریال خسوف نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. امین تارخ , شهره سلطانی , شمسی فضل اللهی از جمله بازیگرانی هستند که در کنار چهره‌های جدید در سریال خسوف نقش آفرینی می کنند ؛

 

 

 

تهیه کننده سریال خسوف همایون اسعدیان است. 

 

 

ژانر سریال خسوف

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، موضوعات درام و اجتماعی ، میتواند برای این قشر و بالاتر ، جذاب باشد . داستان سریال خسوف با توجه به نیاز جوانان نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

نویسنده سریال خسوف به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد. پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال خسوف را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش سریال خسوف

 

فیلم برداری سریال خسوف از سال 99 استارت خورده است و در سال 1400 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال ، نیمه دوم 1400 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال خسوف به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی سریال خسوف

 

خسوف سریالی درام، اجتماعی و عاشقانه به نویسندگی مهدی شیرزاد و حسین تراب نژاد، کارگردانی مازیار میری و تهیه‌کنندگی همایون اسعدیان محصول سال ۱۴۰۰ کشور ایران است.

مجموعه جذاب و تماشایی خسوف به زودی از فیلم نایس پخش خواهد شد .

 

تیزر خسوف

 

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال خسوف پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

خسوف قسمت اول , خسوف قسمت 2دانلود خسوف قسمت سومدانلود رایگان خسوف قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم خسوفقسمت ششم خسوفقسمت 7 خسوفدانلود رایگان قسمت هشتم خسوفسریال خسوف قسمت نهمقسمت دهم سریال خسوفلینک قسمت یازدهم خسوفدانلود سریال خسوف قسمت دوازدهمخسوف سیزدهمدانلود قانونی قسمت چهاردهم خسوفدانلود حلال قسمت پانزدهم خسوفدانلود مجانی قسمت شانزدهم خسوفخرید قسمت هفدهم خسوفزمان پخش قسمت هجدهم خسوفسایت رایگان خسوف قسمت نوزدهم , خسوف 20

 

1400.05.19
Free Download
سریال شبهای مافیا

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 16 جیران منتشر شد