جستجو

سریال قبله عالم

دانلود تمامی قسمت های سریال شب های مافیا

سریال میدان سرخ
سریال خاتون
سریال زخم کاری

مسابقه شب های مافیا - تمام قسمت های سری اول ، سری دوم و سری سوم

« شبهای مافیا » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید ابوطالب است که تا کنون دو فصل از آن در نمایش خانگی و فیلیمو منتشر شده بود ، که از 21 تیر 1400 انتشار فصل سوم آن نیز آغاز گردید .

 می توانید سری اول و دوم این مجموعه را از همین صفحه و در ادامه سری سوم مسابقه شب های مافیا ، دانلود نمایید . 

دانلود سری سوم رئالیتی شو شب های مافیا - قسمت اول تا آخر

 

دانلود رایگان شب های مافیا

 

 

دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت اول - بخش اول

  

تاریخ انتشار : 21 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه قسمتها

 

دانلود قسمت اول از فصل سوم شبهای مافیا

 

 

 دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت اول - بخش دو

  تاریخ انتشار : 21 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه قسمتها

 

دانلود رایگان قسمت دوم فصل سوم شبهای مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت 2- دوم

  

تاریخ انتشار : 28 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سوم فصل سوم شبهای مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت 3- سوم

  

تاریخ انتشار : 4 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سوم فصل سوم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت 4 - چهارم

  

تاریخ انتشار : 11 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

دانلود رایگان قسمت چهارم فصل سوم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری سوم

قسمت 5 - پنجم

  

تاریخ انتشار : 18 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

دانلود رایگان قسمت پنجم شب های مافیا فصل سوم

 

 

 

دانلود شب های مافیا سری سوم قسمت 6 - ششم

  

تاریخ انتشار : 25 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

دانلود رایگان قسمت پنجم فصل سوم شبهای مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا سری سوم قسمت 7 - هفتم

  

تاریخ انتشار : 1 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

دانلود رایگان قسمت هفتم شب های مافیا فصل سوم

 

 

 

دانلود شب های مافیا سری سوم قسمت 8 - هشتم

  

تاریخ انتشار : 8 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هشتم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا سری سوم قسمت 9 - نهم

  

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

دانلود رایگان قسمت نهم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا سری سوم قسمت 10 - دهم

فینال یک

  

تاریخ انتشار : 29 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

دانلود رایگان قسمت دهم فصل سوم شب های مافیا

 

 

 

شب های مافیا
  • سريال قبله عالم قسمت چهارم 4
  • سريال میدان سرخ قسمت دوم 2
  • سريال خاتون قسمت هفتم 7
  • سريال شب هاي مافيا سري سوم قسمت دهم 10
  • سريال پیشگو قسمت نوزدهم 19
  • سريال نارگیل قسمت سوم 3
  • فیلم پریسا
  • فیلم بوتاکس

 

دانلود رایگان همه قسمت های مسابقه شب های مافیا سری دوم

 

دانلود سری دوم رئالیتی شو شب های مافیا - قسمت اول تا آخر 

 

سری دوم رئالیتی شو شب های مافیا ، در ایام نوروز پخش خواهد شد .

در این سری از مسابقه شب های مافیا ، مانند سری پیشین ، تعدادی از بازیگران و هنرمندان ، شرکت دارند و لحظات هیجانی و جذابی را رقم می زنند .

می توانید سری اول این مجموعه را نیز از همین قسمت ، و در ادامه سری دوم مسابقه شب های مافیا ، دانلود نمایید . 

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 1 - اول

  

تاریخ انتشار : 30 اسفند 

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 دانلود رايگان سری دوم مسابقه شب های مافیا قسمت اول 1

 

 دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 2- دوم

  تاریخ انتشار : 1 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 دانلود رايگان قسمت دوم 2 مسابقه شب های مافیا سری دوم

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 3- سوم

  

تاریخ انتشار : 7 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سوم سری دوم مسابقه شب های مافیا

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 4 - چهارم

 

شب های مافیا ۲ - فصل ۲ - قسمت ۱

 

 

تاریخ انتشار : 8 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

دانلود رایگان قسمت چهارم سری دوم شب های مافیا

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 5 - پنجم

شب های مافیا 2 - فصل 2 - قسمت 2

  

تاریخ انتشار : 14 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان شب های مافیا قسمت دوم از فصل دوم سری دوم

 

 

دانلود شب های مافیا سری دوم قسمت 6 - ششم

شب های مافیا ۲ - فصل ۲ - قسمت ۳

  

تاریخ انتشار : 16 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان مسابقه شب های مافیا قسمت ششم

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 7 - هفتم

 

شب های مافیا ۲ - فصل 3 - قسمت 1

 

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

شب های مافیا قسمت هفتم

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 8 - هشتم

 

شب های مافیا ۲ - فصل 3 - قسمت 2

 

تاریخ انتشار : 22 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت هشتم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 9 - نهم

شب های مافیا ۲ - فصل 3 - قسمت 3

 

تاریخ انتشار : 28 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

دانلود قسمت نهم سری دوم شب های مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 10 - دهم

شب های مافیا ۲ - فینال قسمت 1

 

تاریخ انتشار : 29 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

دانلود سری دوم شب های مافیا قسمت دهم

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 11 - یازدهم

شب های مافیا ۲ - فینال قسمت 2

 

تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

شب های مافیا فینال 2

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 12 - دوازدهم

شب های مافیا ۲ - فینال قسمت 3

 

تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

دانلود سری دوم شب های مافیا فینال 3

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 13 - سیزدهم

شب های مافیا ۲ - فینال فینالیست ها قسمت اول

تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

دانلود رایگان فینال فینالیست های شب هاب مافیا

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 14 - چهاردهم

 

شب های مافیا ۲ - فینال فینالیست ها قسمت دوم

 

تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

دانلود قسمت دوم فینال فیینالیست ها

 

 

 

دانلود شب های مافیا

سری دوم قسمت 15 - پانزدهم

 

شب های مافیا ۲ - فینال فینالیست ها قسمت سوم

 

 

تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

دانلود رایگان قسمت سوم فینال سری دوم شب های مافیا

 

 

دانلود سریال مسابقه شب های مافیا سری اول - قسمت اول تا آخر

 

دانلود تمامی قسمت های سریال مسابقه شب های مافیا

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر شب های مافیا ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت .

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال شب های مافیا سری اول 

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با پنج  کیفیت را دارید "

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 1 - اول

 

قسمت اول مسابقه مافیا

 

تاریخ انتشار : 27 آبان 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 2 - دوم

 

قسمت دوم سریال شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 3 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

 

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 3 - سوم

 دانلود قسمت سوم شب های مافیا

 

 

تاریخ انتشار : 12 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 4 - چهارم

 

 

دانلود قسمت چهارم شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 19 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 5 - پنجم

 

 دانلود قسمت پنجم شب های مافیا

 

 

تاریخ انتشار : 26 آذر 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 6 - ششم

 

دانلود قسمت ششم مسابقه شب های مافیا

 

تاریخ انتشار : 2 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 7 - هفتم

( فصل سوم قسمت یک )

 

مسابقه مافیا - فصل 3 - قسمت 1

 

تاریخ انتشار : 9 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

شب های مافیا قسمت 8 - هشتم

( فصل سوم قسمت دوم )

 

مافیا قسمت 8

تاریخ انتشار : 16 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 دانلود شب های مافیا قسمت 9 - نهم 

تاریخ انتشار : 23 دی 1399

 

قسمت 9 شب های مافیا

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 10 - دهم 

تاریخ انتشار : 30 دی 1399

 

قسمت 10 شب های مافیا

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080HQ

 

کیفیت Bluray

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 11 - یازدهم

تاریخ انتشار : 7 بهمن 1399

 

شب های مافیا فینال قسمت دوم رایگان

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

همه کیفیت ها

 

 

 

دانلود شب های مافیا قسمت 12 - دوازدهم

دانلود رایگان شب های مافیا فینال قسمت سوم

 

 

تاریخ انتشار : 13 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

کیفیت BLURAY

 

 

 

شب های مافیا نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل یک بازیگر 12 نفر از دوستان هنرمندش را برای بازی دعوت میکند و در نهایت با دو گروه 12 نفره مردان و یک گروه 12 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز میشود.

 

عوامل سریال شب های مافیا

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال شب های مافیا را سعید ابوطالب کارگردانی کرده است. در این مسابقه ، دو گروه ، با آزمون های آزمایش و خطای خود ، باید گروه دیگر را از میدان بدر کند .

 

شبهای مافیا

 

در لیست بازیگران مسابقه شب های مافیا ، در مرحله اول ، نسرین مقانلو ، فریبا نادری ، بهاره رهنما ، مریم مومن، نسیم ادبی ، خاطره حاتمی ، سمیرا حسن پور ، سیما تیرانداز و سارا خوئینی‌ها ، آزیتا ترکاشوند و روشنک گرامی و سیدجواد هاشمی ، محمدرضا هدایتی ، بهرنگ علوی ، مجید واشقانی ، رضا شفیعی جم ، هومن حاجی عبداللهی ، حامد آهنگی ، بیژن بنفشه خواه ، میرطاهر مظلومی ، هادی کاظمی ، عماد طالب زاده و کاوه خداشناس ایفای نقش کرده اند .

 

ژانر سریال شب های مافیا

یک سریال مسابقه خانوادگی و جذاب است که با طنز های خود ، لحظاتی بدور از دغدغه های روزانه را با شادی سپری خواهید نمود .

 

شروع پخش سریال شب های مافیا

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال شب های مافیا کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال شب های مافیا در مرحله اول به اتمام رسیده و در مراحل بعدی ، همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال آبان ماه 99 از شبکه نمایش خانگی ( بصورت DVD ) پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال شب های مافیا به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

مسابقه مافیا

 

حواشی سریال شب های مافیا

. محمد رضا علیمردانی ، در هر سه بازی فصل اول حضور خواهد داشت .

خواننده تیتراژ این مجموعه نیز کاوه آفاق خواهد بود

بینندگان این مجموعه ، میتوانند با انتخاب بازیگر مورد علاقه خود ، از طریق صفحه رسمی مسابقه شب های مافیا ، شاهد حضور او در یکی از مراحل مسابقه باشند .

 

دانلود رایگان سری سوم مسابقه شب های مافیا قسمت اول تا آخر

 

تیزر شب های مافیا

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این مسابقه هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره مسابقه سرگرمی شب های مافیا پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

تاریخ : 1399.08.27
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا