جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال سرگیجه

سریال سرگیجه dizziness - تمام قسمت ها « سرگیجه » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی بهرنگ توفیقی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال سرگیجه dizziness تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 

 دانلود غير رايگان قسمت اول تا آخر سريال سرگیجه

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال سرگیجه dizziness ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال سرگیجه

 

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

دانلود قسمت اول 1 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 26 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت اول سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم 2 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 3 بهمن 

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 2 سرگیجه

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم 3 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401 ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

سرگیجه قسمت 3

 

 

 

دانلود قسمت چهارم 4 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 17 بهمن ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

سرگیجه قسمت 4

 

 

 

دانلود قسمت پنجم 5 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار :  دوشنبه 24 بهمن ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 5 سرگیجه

 

 

 

 

 

دانلود قسمت ششم 6 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار :  دوشنبه 1 اسفند ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

سرگیجه قسمت 6

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 8 شب

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

سرگیجه قسمت 7

 

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

سرگیجه قسمت 8

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم 9 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 22 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

سرگیجه قسمت 9

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم 10 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : 29 اسفند 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 10 سرگیجه

 

 

 

 

 

دانلود قسمت يازدهم 11 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 7 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 11 سرگیجه

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 14 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 12 سرگیجه

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 28 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 14 سرگیجه

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 15 سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 16 سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 18 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 17 سرگیجه

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 18 سرگیجه

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 19 سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت بيستم 20 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 20 سرگیجه

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 21 سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 22 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 22 سرگیجه رایگان

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 29 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

دانلود رایگان قسمت 23 سرگیجه

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : دوشنبه 5 تیر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 24 سرگیجه

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 سریال سرگیجه

 

تاریخ انتشار : بزودی

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

 

 • دانلود سريال پدر گواردیولا قسمت هشتم 8
 • سريال قهوه ترک قسمت هجدهم 18
 • سريال عقرب عاشق قسمت سيزدهم 13
 • سريال مگه تموم عمر چند تا بهاره قسمت سيزدهم 13
 • رئالیتی شو پدر خوانده
 • دانلود سريال زخم کاری - بازگشت قسمت چهارم 4 فصل دوم
 • سريال فوفو دوازدهم 12
 • سريال پیکولو دوازدهم 12
 • دانلود سريال مرداب اول 1
 • پوست شیر
 • قسمت اول تا آخر سريال پوست شیر
 • سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و هفتم 27
 • دانلود سريال پدر خوانده قسمت نهم 9 - فصل دوم
 • دانلود تی ان تی قسمت 23 - بیست و سوم
 • سریال سقوط
 • دانلود قسمت نهم مسابقه شب های مافیا - زودیاک فصل اول
 • دانلود خائن کشی khaen koshi سریال و فيلم سينمايي
 • دانلود صداتو قسمت اول تا آخر
 • دانلود ضد قسمت اول تا آخر

 

سریال نمایش خانگی سرگیجه چند قسمته ؟

تعداد قسمت های سریال سرگیجه dizziness ، توسط بهرنگ توفیقی ، بیست تا بیست و پنج قسمت اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود .  

سریال نمایش خانگی سرگیجه چه روزهایی پخش میشه ؟

سریال سرگیجه dizziness در روزهای دوشنبه و معمولا در ساعت 20 روزهای دوشنبه که اعلام شده ، منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. سرگیجه سریالی است که از دی 1401 پخش آن شروع می شود. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال سرگیجه هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 

عوامل سریال سرگیجه dizziness 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال سرگیجه dizziness را محمد منعم و همایون حجازی نوشته اند و بهرنگ توفیقی کارگردانی کرده است. سبک کاری بهرنگ توفیقی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال سرگیجه هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر! 

در لیست بازیگران سریال سرگیجه نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. ستاره‌های شهره ای چون حامد بهداد، رعنا آزادی‌ور، هومن سیدی، شبنم مقدمی، هادی حجازی فر، مهراوه شریفی نیا، پیام دهکردی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. علی عمرانی، مریم شیرازی، فرید سجادی حسینی، ژرژ هاشم‌زاده و… دیگر نقش‌های اصلی این سریال را برعهده دارند و همچنین در سریال «سرگیجه» دو چهره تازه به نام‌های میلاد معیری و شایسته سجادی معرفی شده‌اند که ، از جمله بازیگرانی هستند که در سریال سرگیجه نقش آفرینی می کنند ؛

  

ژانر سریال سرگیجه dizziness 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی خانواده ها و جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. داستان سریال سرگیجه dizziness در ژانر درام اجتماعی و با توجه به نیاز قشر مربوطه نوشته شده است، از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال سرگیجه به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.

 پیش بینی می شود به علت جذاب بودن این سریال ، همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال سرگیجه را دنبال کنید. 

 

شروع پخش سریال سرگیجه dizziness 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال سرگیجه dizziness کی پخش می شود ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال سرگیجه dizziness از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال دی ماه 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال سرگیجه به دلیل حضور بازیگران مطرح و موضوع جالب و جدید ، در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند. 

 

حواشی سریال سرگیجه dizziness 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به اینکه سریال «سرگیجه» با سرمایه‌گذاری سید علیرضا مرعشی و هومن هاتفی‌پور به تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو تهیه و تولید شده است.

 

تیزر سرگیجه dizziness

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال سرگیجه dizziness پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

سایر قسمتهای سرگیجه  

 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 و 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 

 

سرگیجه قسمت اول , سرگیجه قسمت 2 , دانلود سرگیجه قسمت سوم , دانلود رایگان سرگیجه قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سرگیجه , قسمت ششم سرگیجه , قسمت 7 سرگیجه , دانلود رایگان قسمت هشتم سرگیجه , سریال سرگیجه قسمت نهم , قسمت دهم سریال سرگیجه , لینک قسمت یازدهم سرگیجه , دانلود سریال سرگیجه قسمت دوازدهم , سرگیجه سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سرگیجه , دانلود حلال قسمت پانزدهم سرگیجه , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سرگیجه , خرید قسمت هفدهم سرگیجه , زمان پخش قسمت هجدهم سرگیجه , سایت رایگان سرگیجه قسمت نوزدهم , سرگیجه 20 ,

دانلود سریال سرگیجه , دانلود سرگیجه 21 , داستان سریال سرگیجه , قسمت بیست و دو سرگیجهسریال سرگیجه چند قسمته , سرگیجه قسمت 23سریال سرگیجه چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود سرگیجه 24سریال سرگیجه چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سرگیجه , لینک سرگیجه بیست و شش , قسمت 27 سرگیجه , قسمت بیست و هشتم سرگیجه رایگان , سرگیجه 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سرگیجه 

1401.10.27
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول 1 سریال مرداب، روز چهارشنبه 12 مهر ساعت 8 صبح منتشر می شود